En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Het debatt på SKL:s skolseminarium i Almedalen

Missade du SKL:s skolseminarium i Almedalen? Det blev en intressant och stundtals het debatt. Här kan du se det i efterhand.

På seminariet diskuterades både Skolkommissionens delbetänkande och rapporten från Huvudmännens expertråd för skolutveckling.

Jag tänker inte förstöra spänningen genom att berätta vad som sades, utan nöjer mig här med att konstatera att SKL kommer att jobba hårt i höst för att styra diskussionen om skolans utmaningar så att den inte enbart blir en fråga om finansiering.

För att utveckla skolan måste såväl undervisningen som förutsättningarna att bedriva undervisning förbättras. Debatten om skolan borde handla mer om detta liksom hur vi stärker styrkedjan och ledarskapet. Förbättringsarbete behöver utgå från de egna lokala förutsättningarna. Vår förhoppning är nu att Skolkommissionen kommer att ta till vara på Expertrådets och lärdomar och erfarenheter i kommande slutrapport.

Det blir en spännande höst!

Trevlig sommar,

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Almedalen 16

Se diskussionen från seminariet här.

Intressanta diskussioner i Almedalen

I år känns det som Almedalen lockar än mer besökare än tidigare. Kanske är det valåret som märks. En hel del åhörare hamnar på seminarier av en slump vilket gör att vi som i vanliga fall träffas och pratar skolfrågor får ta del av nya personers tankar och åsikter.

Det är viktigt att syna det vi gör och ta del av mångas erfarenheter. Det första seminariet jag deltog i anknyter till detta. Hur ska vi få till en skola som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet? Hur kan vi kritiskt granska det vi gör utifrån bästa tillgänglig kunskap?

Skolforskning för skolutveckling

Seminariet inleddes med att Kommunförbundet Skåne berättade hur man stödjer kommunernas arbete och skapat ett nätverk för att ta tillvara forskarutbildade lärares kompetens.

Martin Persson, Marie-Hèlène Ahnborg, jag och Anna Ekström i panelen på Kommunförbundet Skånes seminarium

Martin Persson, Marie-Hèlène Ahnborg, jag och Anna Ekström i panelen på Kommunförbundet Skånes seminarium

Redan tidigt påminde Marie-Hélène Ahnborg, OECD-ambassadör, att vi inte får göra det för enkelt för oss: ”Fall inte i fällan att göra det som är enkelt att leda i bevis. Försök inte få enkla svar på komplexa frågor”

Vi uppehöll oss en del vid frågan om hur vi ska göra för att stärka vetenskapligheten i skolan.

”Resurserna finns i systemet. Vi måste genomföra kompetensutvecklingen strategiskt” menade Martin Persson, utbildningschef i Vellinge som också är ordförande i FoU Skåne. Anna Ekström, Skolverket generaldirektör, tyckte att man skulle utnyttja högskolornas strukturer för att stärka samarbetet mellan kommunerna när det gäller skolforskning.

Själv lyfte jag bland annat behovet av lärares och rektorers deltagande. För att få genomslag i verksamheten måste branschen få vara delaktig i både att ta fram forskningsfrågorna och den konkreta forskningen.

Skolforskning också viktigt för eleverna

Under frågestunden påmindes vi om att skolforskning även är viktigt för eleverna. Läs till exempel om SVEA:s fokusfråga för i år.

Det var extra roligt med den internationella utblicken som Marie-Hélène stod för. Läs till exempel OECD:s rapport   “The Nature of Learning – Using research to inspire practice.”

Det var ett inpirerande seminarium som kickade igång veckan på ett bra sätt!

Enighet om behovet av tillit och gott ledarskap

På måndagen hade vi det första av SKL:s skolseminarium. Här berättade Robin Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, om kommunens förbättringsarbete och sedan diskuterade panelen hur man kan få det att hända överallt.

Mimmi Garpebring, Eva-Lís Sirén, Marie-Louise Rönnmark, Matz Nilson och Maria Stockhaus i panelen på SKL:s seminarium

Mimmi Garpebring, Eva-Lís Sirén, Marie-Louise Rönnmark, Matz Nilsson och Maria Stockhaus i panelen på SKL:s seminarium ”Från teori till praktik – vad behöver den svenska skolan?”

Styrning och ledning och inte minst rektorernas roll lyftes många gånger. Ett annat återkommande område var behovet av tillit i systemet, något som Ängelholm har lyckats med. I vår Matematiksatsning ser vi att tilliten stärks ju mer man samarbetar mellan lärare, rektorer, förvaltningsledning och politiken. Eftersom så många som en tredjedel av kommunerna deltar kan vi med viss tillförsikt hoppas på både mer tydlighet i rollfördelning, mandat och ansvar samt ökad tillit mellan olika aktörer och nivåer framöver.

Se seminariet i efterhand här.

Det här var två exempel på intressanta seminarier denna vecka. Andra har på olika sätt handlat om den kompensatoriska skolan. Hur ska vi ge alla elever stöd för att lyckas på bästa sätt? Hur ska vi på bästa sätt dra fördelar av elevers olikheter och olika bakgrund utan att låta det bli hinder för skolframgång?  Det har till exempel handlat om olika funktionsuppsättningar och om socioekonomiska faktorer. Här finns mycket att göra för alla aktörer.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Skolutveckling
Etiketter: , ,

skl logotyp