En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Bättre vägledning för framtidsval och arbetsliv

Så här i sommarlovstider känns nog hösterminen avlägsen för de flesta. Många elever har gjort olika val inför skolstarten i höst som jag hoppas att de kommer att känna sig nöjda med. Men några kommer att ändra sig. De kommer upptäcka att de hellre vill läsa ett annat språk, gymnasieprogram eller på en annan skola när de väl påbörjar höstens studier. I dagens komplicerade utbildningssystem är det extra viktigt med en väl fungerande studie- och yrkesvägledning. Och i dag har SKL presenterat ett metodstöd för kommuner som vill utveckla sin studie- och yrkesvägledning

Bra studie- och yrkesvägledning ökar motivationen  

Studie- och yrkesvägledningen är till för att ge eleverna bra förutsättningar att hantera alla val som de ställs inför. I en bredare bemärkelse ger den eleverna bättre kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar och om arbetslivet. Det kan i sin tur stärka studiemotivationen och öka genomströmningen i skolan. Dessutom har den en viktig funktion genom att stärka elevernas nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

SKL:s nya metodstöd tar sin utgångspunkt från 10 kommuner som har utvecklat sitt arbete med arbetslivsfrågor i skolan och med sin studie- och yrkesvägledning. Det är ett väldigt intressant material som jag hoppas kan ge inspiration till ert eget arbete!

Läs mer

skl logotyp