En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Skola och nyanlända toppfrågor för SKL:s nya styre

Idag har SKL haft kongress. Ny ordförande är Lena Micko (S). I sitt tal lyfte hon vikten av god ledning och styrning, bra lärare och politikers engagemang för att lyfta resultaten i skolan. Micko menade också att vi behöver få till en tät dialog med staten och att det behövs en samsyn om skolans problem och lösningar. Jag håller med vår nya ordförande. SKL:s satsningar på skolområdet handlar precis om detta.

Imorgon väljs Lena Baastad (S), kommunalråd i Örebro, till ordförande i beredningen för utbildningsfrågor.  Förhandlingsdelegationen kommer att ledas av Heléne Fritzon (S), kommunalråd i Kristianstad. Jag och mina medarbetare ser fram emot ett bra samarbete! Klart är att vi har en intensiv och spännande mandatperiod framför oss med många angelägna frågor att driva för våra medlemmar.

Jag vill också passa på att rikta ett tack till Maria Stockhaus (M) som under åtta år varit en engagerad och kunnig ordförande i SKL:s utbildningsberedning. Samtidigt har hon under samma tid varit med och lyft resultaten i Sollentunas skolor.

Nyanlända elever – central fråga för SKL

En fråga som jag lyft här på bloggen den senaste tiden handlar om kommunernas förutsättningar vad gäller mottagande av nyanlända elever. I sitt tal idag sa Lena Micko att vi måste förmå staten att stå för den extra kostnad som det innebär för den enskilda kommunen. Idag skriver också SKL:s vd, Håkan Sörman och Skolinspektionens generaldirektör, Ann-Marie Begler en gemensam debattartikel i DN om hur nya regler och resurser kan säkra asylsökandes skolgång. Läs den!

Här på kongressen hade dock statsminister Stefan Löfvén ett positivt budskap till landets kommuner idag. Under sitt tal sa han att han inte utesluter mer statliga pengar till kommuner för framförallt nyanlända barn och unga. Jag hoppas att det budskapet blir verklighet.

dn SIoch SKL

Gemensam satsning på mottagande av nyanlända

Nu är SKL:s och Skolverkets gemensamma satsning på mottagande av nyanlända elever igång.

Den 11 mars träffades de kommuner som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att stötta andra kommuner som tar emot nyanlända elever. Tolv erfarna kommuner spridda över landet – från Luleå i norr till Malmö i söder kommer att vara med.

Intresserade kommuner kommer på olika sätt kunna ta kontakt med de erfarna kommunerna för att ställa frågor eller diskutera sådant som rör utbildningen för nyanlända elever.

Olika spetskompetenser

De deltagande kommunerna visar ett stort engagemang – en stark vilja att både dela med sig och att förbättra sin egen verksamhet för att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt för nyanlända elever.

Kommunerna har olika spetskompetenser som till exempel organisation, mottagningsenhet, språkutvecklande arbetssätt, språkintroduktion och kartläggning av elevernas kunskaper. Ingen är proffs på allt och alla har sådant de behöver utveckla – men de har stor erfarenhet.

Bra samarbete

Jag är glad över att vi får möjlighet att göra den här satsningen tillsammans med Skolverket. De är experter på lagstiftningen och våra medlemmar är experter på mötet med nyanlända elever i vardagen.

Jag tänker att den praktiska kunskap som kommuner har behöver tas till vara. Många gånger finns det inget facit men samtal kan bidra till ett ömsesidigt lärande och att man hittar lösningar.

Gå gärna in på vår hemsida om läs mer om satsningen.

Skolverket har tagit fram ett nytt material som heter Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång.

Slutet och början på två granskningar av asylsökandes skolgång

Två besked kom från Skolinspektionen igår:

  1. Skolinspektionen avslutar tillsynen av utbildning för asylsökande barn i Borgholms kommun.
  2. Under april och maj ska Skolinspektionen granska hur alla kommuner hanterar utbildning till asylsökande barn.

Jag tycker att det är bra att det som hände i Borgholm har utretts grundligt. Sen skiljer sig ändå min syn på kommunens hantering av situationen mycket från inspektionens hållning i frågan.

Jag besökte Borgholm i december och såg med egna ögon uppskattningen från elever och föräldrar och det stora engagemanget hos såväl skolansvariga som lärare. Det fanns också en viktig trygghetsaspekt hos både elever och föräldrar av att undervisningen var platsförlagd till boendet. Det är ingen enkel sak att rekrytera lärare och ordna med lokaler för drygt 300 elever med väldigt kort varsel. Kommunen fick dessutom inledningsvis besked att dessa elever bara skulle stanna en kort tid.

Förutsättningarna för att organisera utbildning för nyanlända är på många sätt annorlunda än för övriga elever. Kommunen känner till exempel inte till elevernas åldrar, var de kommer ifrån, vilka språk de talar eller vilka ämneskunskaper de har. Vid särskilda omständigheter, och under en viss period, borde det finnas utrymme för flexibla lösningar hos kommunerna och skolorna. Jag ställer mig tveksam till om kraven på att det till exempel ska finnas slöjd- och hemkunskapsundervisning eller att undervisningen idrott och hälsa måste genomföras både inomhus och utomhus är rimliga oavsett omständigheter.

Under april och maj ska Skolinspektionen ringa till alla 290 kommuner för att undersöka hur asylsökande barn som vistas i kommunen utbildning, vad undervisningen innehåller och hur kommunen har förberett sig för att kunna ge utbildning till papperslösa och gömda barn. De nya bestämmelserna om rätt till utbildning börjar gälla den 1 juli 2013. Vi kan väl åtminstone hoppas att det också innebär att kommunerna får en vägledning om hur de förväntas förbereda sig.

———————————————

BAKGRUND: Under hösten påbörjade Skolinspektionen en tillsyn av Borgholms kommuns hantering av undervisningen för asylsökande barn. Kommunen hade med kort varsel från Migrationsverket tagit emot runt 300 asylsökande barn med familjer. Skolinspektionen tog den 10 oktober 2012 emot en anmälan om att asylsökande barn vid Lundegårds camping i Borgholms kommun fick undervisning i tillfälliga lokaler på campingen och att de inte fick skollunch.

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Elever
Etiketter: , , ,

skl logotyp