En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kvalitet i fritidshem – vad är viktigt?

Igår skrev jag om barn i behov av särskilt stöd. En annan fråga som jag tycker att det behövs mer kunskap om är: Vad är kvalitet i fritidshemmen?

Fritidshemmen är idag en integrerad del av skolans verksamhet som de flesta yngre skolbarn får del av. Ändå talar vi sällan om vad som händer under alla de timmar barnen tillbringar där och vad som borde hända. Alltför ofta nämns fritidshemmen i negativa ordalag, att barngrupperna blivit större eller att det är för få fritidspedagoger i verksamheten. – Det är sant, och det ska vi arbeta för att förändra. Tillsammans med Lärarförbundet har vi lyft vikten av att fritidspedagogerna finns med i legitimations- och karriärtjänstreformer. Men vi måste även tala mer om vad vi vill. Vilka förväntningar finns på fritidshemmen? Har barn, föräldrar, skola och ansvariga samma förväntningar? Hur kan skola och fritids tillsammans ge alla barn möjlighet att möta läroplanens mål på bästa sätt?

Det här är frågor som jag inte har svaret på. Men det är frågor vi borde ställa oftare. Handen på hjärtat – hur många av er skolchefer och skolpolitiker frågar rektorerna om utvecklingen på fritids när ni frågar om skolan?

SKL vill lyfta fritids. Men det behövs fler verktyg för detta. Ett är att förbättra statistiken om det som går att mäta. Ett annat är att främja forskning om fritidshemmen. Jag ser därför fram emot fritidshemsbiennalen den 30 september. Vi behöver också bli bättre på att sprida goda arbetssätt och erfarenheter. Därför är jag särskilt glad åt ett nytt initiativ – Nu lyfter vi fritids – hemsidan som blir klar under de närmaste dagarna. Där kommer engagerade fritidspedagoger att presentera bra verksamhet runt om i landet. Även Barnverket lyfter på sin hemsida fram goda exempel. Detta inspirerar till utveckling.

Vi behöver en mer gemensam bild av vad fritids ska vara där olika perspektiv kommer till tals. SKL planerar därför att bjuda in olika intressenter till en hearing för att höra hur andra ser på vad som är kvalitet på fritids. Håll utkik framöver efter mer information. Och hör gärna av dig om du har tips på innehåll eller vill bidra med din syn på kvalitet på fritidshemmen.

Författare:
Kommentarer: 7
Kategori: Fritidshem
Etiketter: , ,

skl logotyp