En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

SKL tar it-täten

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Det är omöjligt att tänka sig en vardag utan internet och digitala resurser. Men det går fortfarande att hitta skolor där den moderna tekniken ännu inte gjort några större avtryck. Positivt är att mycket har hänt de senaste tio åren.  Det är dock ingen lätt resa och utmaningarna är flera, särskilt för mindre kommuner.

SKL samlade därför igår departement, myndigheter och organisationer till en hearing  för att diskutera hur vi tillsammans kan stödja utvecklingen och ta oss an de svårigheter som finns. Jag ser att det finns flera angelägna frågor där vi med gemensamma krafter skulle kunna göra skillnad och styra utvecklingen åt rätt håll.

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

En sådan fråga är juridiska svårigheter. Hur gör vi bra upphandlingar både vad gäller teknik och plattform? Vi har även en lagstiftning som inte hänger med. Jag tänker på PUL-lagstiftningen från 1998 som hindrar pedagogerna från att använda effektiva och bra verktyg, såsom molntjänster. En fråga som ställdes igår var vem det är som leder skolans digitalisering? Är det IT-avdelningen eller verksamheten?  De kreativa pedagogernas arbete kan hämmas av IT-avdelningens säkerhetsfrågor. Hur kan man få till en bra balans här?

En annan svårighet handlar naturligtvis om kompetens. Kompetensen hos varje individ får naturligtvis stor påverkan.  Jag tror att ju fler som använder it som ett pedagogiskt verktyg, desto synligare blir nyttan av det. En central fråga blir därför hur vi hittar bra pedagogiskt innehåll och lyckas få till en delningskultur i skolan? I diskussionen på hearingen lyftes även ledarskapets betydelse. Många rektorer har lägre it-kompetens än lärarna. Då är det också svårt att leda utvecklingen.

På hearingen var det tydligt att alla ansåg att det är dags att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna på bästa sätt. Därför bildar vi nu ett nationellt forum för digitalisering av skolan som består av en strategisk grupp av beslutsfattare på hög nivå. Till forumet kommer arbetsgrupper med representanter från myndigheter och organisationer knytas som ska arbeta med de frågor som forumet pekar ut som prioriterade. Det kommer bli spännande att hålla i det här arbetet!

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Digitalisering
Etiketter: , ,

skl logotyp