En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Gemensam satsning på mottagande av nyanlända

Nu är SKL:s och Skolverkets gemensamma satsning på mottagande av nyanlända elever igång.

Den 11 mars träffades de kommuner som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att stötta andra kommuner som tar emot nyanlända elever. Tolv erfarna kommuner spridda över landet – från Luleå i norr till Malmö i söder kommer att vara med.

Intresserade kommuner kommer på olika sätt kunna ta kontakt med de erfarna kommunerna för att ställa frågor eller diskutera sådant som rör utbildningen för nyanlända elever.

Olika spetskompetenser

De deltagande kommunerna visar ett stort engagemang – en stark vilja att både dela med sig och att förbättra sin egen verksamhet för att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt för nyanlända elever.

Kommunerna har olika spetskompetenser som till exempel organisation, mottagningsenhet, språkutvecklande arbetssätt, språkintroduktion och kartläggning av elevernas kunskaper. Ingen är proffs på allt och alla har sådant de behöver utveckla – men de har stor erfarenhet.

Bra samarbete

Jag är glad över att vi får möjlighet att göra den här satsningen tillsammans med Skolverket. De är experter på lagstiftningen och våra medlemmar är experter på mötet med nyanlända elever i vardagen.

Jag tänker att den praktiska kunskap som kommuner har behöver tas till vara. Många gånger finns det inget facit men samtal kan bidra till ett ömsesidigt lärande och att man hittar lösningar.

Gå gärna in på vår hemsida om läs mer om satsningen.

Skolverket har tagit fram ett nytt material som heter Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång.

skl logotyp