En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Barngrupperna minskar i förskolan och fritidshemmen

Barngrupperna blir något mindre både i fritidshemmen och förskolan. Det visar Skolverkets nya statistik. Men i sina rubriker väljer Skolverket istället att markera att det är stor brist på utbildad personal i fritidshem och förskola.

Det är flera saker i dessa pressmeddelanden som gör mig frustrerad. Skolverket hade – för ovanlighetens skull – kunnat välja att lyfta fram de positiva siffrorna.

1. Antalet barn i förskolan blir fler från år till år. Trots detta minskar alltså barngrupperna något jämfört med förra året. Samtidigt är personaltätheten konstant sedan många år tillbaka. Skolverkets siffror visar till exempel att det är fler barn idag jämfört med förra året som går i en mindre barngrupp, det vill säga en grupp med 15 barn eller färre.

2. Den totala kostnaden för förskolan har ökat successivt under flera år, enbart mellan 2013-2014 med 4,8 procent. Att utgifterna ökar är i och för sig inte alltid positivt, men i detta fall visar det på en fortsatt satsning i kommunerna.

3. Vad gäller fritidshemmen ser vi ett trendbrott där barngrupperna minskar och personaltätheten ökar något. Det bekräftar den bild vi får från verksamheten ute i kommunerna.

Jag tycker att det hade varit värt att lyfta detta i rubriken istället för att – som oftast – fokusera på något negativt.

Statens ansvar att utbilda tillräckligt många

Skolverket skriver att arbetsgivarna har ett stort ansvar att göra förskolläraryrket attraktivt och ge personalen bra förutsättningar. Det är sant. Men dagens problem är näppeligen att det går runt en stor mängd utbildade lärare för fritidshem och förskollärare som inte får jobb. Kommunerna fullkomligen skriker efter utbildad personal och anställer de som finns. Jag frågar mig varför inte Skolverket någonstans lyfter fram statens ansvar? Det är inte arbetsgivarnas ansvar eller skuld att antalet utbildningsplatser vid lärosätena inte motsvarar behoven.

Antingen måste staten aktivt gå in och öka antalet platser på utbildningarna eller så måste lärosätena göra det själva genom en intern omfördelning, vilket inte är det enklaste att få till stånd. Vi vet exempel på lärosäten som tvärtom dragit ner på antalet platser trots att huvudmännen pekat på behovet av fler. Det finns också huvudmän som känt sig tvungna att köpa uppdragsutbildningar via lärosätena för dessa yrkeskategorier.

Damned if you do – damned if you don´t

Statens önskemål är att barngrupperna minskar. Ett tvetydigt riktmärke för förskolan har införts (läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta). När statistiken nu visar ett trendbrott för fritidshemmen och att barngrupperna minskar något i förskolan, så får arbetsgivarna istället kritik för att andelen utbildad personal har minskat. Vad arbetsgivarna än gör blir det alltså fel.

Jag önskar att debatten vore mer nyanserad och problematiserande. Det finns nämligen inte en chans att göra allt samtidigt. Minska barngrupperna, öka personaltätheten OCH höja andelen utbildad personal på samma gång? Nej, det går inte att trolla med knäna. Än mindre när det saknas utbildad personal.

Till denna debatt bör man också ta hänsyn till att SCB redan nu spår en stor ökning av barn i åldern 1-5 år – och då har man inte räknat med antalet asylsökande. Kostnaderna och behovet av personal kommer att öka. Ett annat perspektiv att ta hänsyn till är önskan att rekrytera fler män till förskolan. Skolverkets statistik visar att det finns flest män i gruppen årsarbetare utan utbildning för arbete med barn.

Det är lätt att peka på brister. Men det är huvudmännen som behöver ta de svåra besluten och prioritera mellan olika insatser och verksamheter. En mer ödmjuk hållning från staten vore passande.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

 

 

Författare:
Kommentarer: 3
Kategori: Okategoriserade
Etiketter: , , ,

Kvalitet i fritidshemmen – stödmaterial klart

En händelserik vecka går mot sitt slut. Vi har fått en budgetproposition som har ett fokus på samarbete och utveckling vad gäller skolan. Det är bra. Dock finns en del frågetecken vad gäller till exempel finansiering, men det får jag återkomma till när vi gjort djupare analyser.

Utöver BP:n har denna vecka gått i fritidshemmens tecken här på SKL. I onsdags publicerade vi Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem. Det är ett material som riktar sig till skolhuvudmän – politiker och förvaltning.

Faktum är att fritidshemmen har varit högt på SKL:s agenda sedan februari då SKL bjöd in till en hearing för att diskutera fritidshemmens kvalitet. Hearingen blev ett bra avstamp och startskott för vårt arbete.  Här kan du läsa om diskussionerna under mötet. SKL har sedan fortsatt samtalen med olika intressanter. Resultatet är nu detta material som vi hoppas ska underlätta huvudmännens arbete.

SKL:s Facebooksida kan du läsa om hur några av de som varit delaktiga i att ta fram materialet ser på hur det kan användas.

SKL:s utbildningsberedning har också varit engagerade i arbetet. Maria Stockhaus kommenterade materialet så här .

Under den närmaste tiden kommer SKL att presentera materialet runt om i landet tillsammans med Skolverket som informerar om de nya allmänna råden för fritidshem. Jag vill också uppmuntra er som börjar jobba med materialet att höra av er till oss om hur ni använder det och vad ni tycker!

Trevlig helg

PS. Apropå BP:n och kopplingen till fritidshemmen hoppas vi att en del av de öronmärkta pengarna till högskoleplatser går till grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Här är söktrycket bra. På Malmö högskola var det t .ex. 12,7 sökande per plats i höstas.

Fritidshemmens dag – inte bara ballonger och glass

Igår firades fritidshemmens dag runt om i landet. Det är en chans att tillsammans markera fritidshemmens viktiga funktion och potential.  Och en ypperlig chans att ge fritidshemmen en positiv energikick. Det finns alltså en poäng med det tillfälle som just en egen ”dag” kan innebära – nämligen att allt ljus sätts på en fråga som behöver mer uppmärksamhet.

Fritidshemmet är viktigt – alla dagar

Att fritidshemmet har en viktig roll för barns lärande och utveckling behöver vi självklart vara medvetna om alla dagar – inte bara idag. Det finns flera bra tecken på att fritidshemmen tar en allt större plats i debatten om skolan och jag ser en ökad medvetenhet om de utmaningar som finns. På sociala medier kan man märka att det finns en viss frustration över att diskussionen om vad som görs inom fritidshemmen ofta stannar vid pyssel. Jag har faktiskt lånat dagens rubrik från en tweet av Hadar Nordin, en fritidspedagog,  som jag tycker sätter huvudet på spiken. Jag håller med om att vi borde tala mer om vad verksamheten kan ge och hur fritidshemmen kan främja måluppfyllelsen i läroplanen.

Inspireras av Årstaskolan

Nära samverkan mellan skola och fritidshem är därmed centralt. Fritidshemmen måste vara en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det var också ett tydligt budskap från såväl SKL:s hearing den 14 februari som en hearing i Riksdagen om fritidshem den 8 maj.  Om man vill veta hur det kan gå till i praktiken kan man inspireras av Årstaskolan. De samlar skolans elever F-6:an och firar dagen under årets paroll för Fritidshemmens dag ”Kunskap i gemenskap”.

Om du missat vår hearing kan du både läsa och se deltagarnas presentationer i efterhand här. Håll också utkik efter Skolverkets nya allmänna råd om kvalitet inom fritidshemmen som kommer att publiceras inom kort. Vi hoppas att de blir ett bra verktyg och stöd för huvudmännen att förbättra och utveckla verksamheten.

Och så här resonerar fritidspedagogerna själva på sin utvecklingssida ”Nu lyfter vi fritids” om hur man kan öka kvaliteten i fritidshemmen och implementera läroplanen.

Avslutningsvis ska även fritidshemmens verksamhet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns fortfarande allt för lite forskning, men i dagarna kan man höra forskare prata om fritidshem i Jönköping på det Nordiska symposiet. Läs till exempel Birgit Anderssons avhandling om fritidspedagogens yrkesroll, Umeå universitet. Birgit talade på vår hearing tillsammans med bland andra Malin Rohlin, Stockholms universitet och Björn Haglund, Göteborgs universitet.

Fritidshemmensdag_2014_Årstaskolan_foto_Fredrik_Carlsson

– Det är ett jättebra tema! Vi lär oss så himla mycket på fritids jämt. Det är dags att andra börjar fatta det nu, säger en elev från Årstaskolan som firade Fritidshemmets dag igår. Eleverna fick välja bland tio olika pedagogstyrda aktiviteter. De flesta ville prova allt! Stationerna hade sin utgångspunkt i årets tema, ”Kunskap i gemenskap”. T.ex. skapa konstverk tillsammans, utememory i lag, konstutställning, lär dig måla med kol, ”smaka, lukta, känn – använd dina sinnen” och Allsång på Årstaskolan.

 

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Fritidshem
Etiketter:

Många firade fritids och förskola

I förra veckan firades både Fritidshemmens dag (14 maj) och Förskolans dag (16 maj) i hela landet. För många barn och elever innebar det en extra rolig dag med olika typer av aktiviteter. Fritids på Aspuddens skola i Stockholm bjöd på eldshow och Saltängens förskola i Nacka firande med hattparad.

De här dagarna synliggör viktiga verksamheter som förtjänar mer positiv uppmärksamhet. Från SKL:s sida kommer vi att lyfta fram fritidshemmens och förskolornas verksamhet framöver och hoppas att vi kan inspirera våra medlemmar att göra det samma.

Saltängens förskola

På Saltängens förskola i Nacka firande man Förskolans dag med hattparad

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Förskola Fritidshem
Etiketter: , , ,

skl logotyp