En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Årets Guldäpplen är utdelade!

Igår var det åter dags att hylla lärarprofessionen och årets mottagare av lärarstipendiet Guldäpplet. Det är ett prestigefullt pris som delas ut till pedagoger som förnyat sin undervisning med stöd av IT, och som arbetar inkluderade och bidrar till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. De nominerade var i år fler än någonsin tidigare i prisets 15-åriga historia och kvaliteten var hög.

Djupare förståelse och bättre resultat med hjälp av digital visualisering

Som slutgiltig vinnare stod Jonas Hall, lärare i matematik och fysik på Rodengymnasiet i Norrtälje. Jonas vann på grund av sitt engagerade arbete med att utveckla och utmana elevernas förmåga att experimentera i matematiken med djupare förståelse och bättre resultat som mål. Eleverna lär sig att formulera frågor, hantera verktyg för att beräkna svaren samt analysera och tolka resultaten. I programmet GeoGebra kan de experimentera, visualisera, undersöka och laborera. Jonas menar att det viktigaste man kan göra som lärare är att få eleverna att inse att de inte har några gränser!

Värdiga andrapristagare

Stipendium och guldäpplen utdelades även till Martin Löfgren och Per Ahlkvist på Norrevångsskolan i Karlshamn för att ha utvecklat värdegrundsarbetet och skolans demokratiuppdrag med stöd moderna verktyg. Ytterligare mottagare var Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, för sitt arbete med att ge barn nya lärverktyg, och för att ge kollegor, barn och målsmän nya former för att synliggöra, dela och samtala om upplevelser och erfarenheter.

Lärande för nyanlända i fokus för Guldäpplejuryns särskilda pris

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst är årets mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris. Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar. De visar hur skolan kan öppna dörrar för elever, erbjuda individanpassad undervisning med stöd i digitala verktyg, och visa på effektiva redskap för dialog med hem och omvärld. Det här är arbetssätt som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar.

Vi från SKL är glada att vara en av organisationerna bakom Guldäpplet och säger naturligtvis stort Grattis till alla pristagare!

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

guldapplet2016

Kvällens huvudpersoner Hülya Basaran, Per Ahlkvist, Jonas Hall, Anton Fagergren och Martin Löfgren i samtal med Lärarförbundets Robert Fahlgren.

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Digitalisering
Etiketter:

Delaktiga och motiverade elever – redo att ta sig an världen

Igår presenterade Skolverket sitt förslag till nationell strategi för skolans digitalisering.  SKL har länge efterlyst en strategi och mycket av förslaget är bra. Dock finns en del frågetecken. Läs vår kommentar här.

Det finns en stor potential för skolan och eleverna om vi tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett bättre sätt. Ett tydligt exempel på det visade det jubileumsseminarium som arrangerades på SKL förra veckan för att fira att Guldäpplet har delats ut i femton år till lärare som förnyat sin undervisning med digitalisering.

Ger elever röster utanför klassrummet

Inbjudna talare var de tidigare stipendiaterna Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan Skara och Martin Fernström, lärare på Årstaskolan Stockholm. Båda två pratade om vikten av att ge eleverna en röst och hur digitalisering i olika former gör att rösterna når utanför klassrummets gränser. Eleverna blir delaktiga och kan påverka det demokratiska samhället.

Uppgifter som man ägnar tid åt i skolan behöver vara relevanta och kännas meningsfulla för eleverna. På Årstaskolan används uttrycket ”rika” uppgifter och som exempel lyfts koncepten ”Viktiga romaner av riktiga författare” som publiceras på Bibblis.se och Talasomted.se som fått spridning långt utanför Sveriges gränser. Ylvas gymnasieelever både skriver och redigerar Wikipedia och bidrar på det sättet till både sin egen och andras kunskapsbildning. De bloggar och poddar och når ut via exempelvis Teentime.nu – ”världens nuaste webbshow”, som eleverna kallar den, med ett direktsänt avsnitt i veckan.

Titta på seminariet i efterhand

Professor Åke Grönlund från Örebro Universitet samtalade med Ylva, Martin och Beter Becker från DiU om hur lärande utvecklas och fördjupas med hjälp av digitalisering och hur kollegialt lärande kan utveckla och sprida innovativa metoder.

Seminariet, med Guldäpplets partners och Datorn i Utbildningen som värdar – webbsändes och om du missade det kan du ta del av det här.

Nominera din lärare innan första juni

Till Guldäpplet 2015 nominerades drygt 80 lärare från olika delar av landet. Nomineringarna väckte stor medial uppmärksamhet lokalt och inte enbart vinnarna av stipendierna lyftes som stjärnor. Det är ett pris för att hylla professionen. Visst finns det lärare hos er som du vill hylla? Årets nominering är öppen fram till den 1 juni. Läs mer om kriterier och hur nomineringen går till här. Jag hoppas på ännu fler nomineringar i år.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

 

Nomineringarna till Guldäpplet är klara!

Idag offentliggörs listan över årets nomineringar till Guldäpplet. På listan finns drygt 80 lärare från kommuner spridda över Sverige.

Guldäpplet delas ut till lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning, och som inspirerar elever och kollegor lokalt, kommunalt och gärna även nationellt. Många innovativa lärare har under åren lyfts fram i strålkastarljuset och resten av skolsverige har kunnat ta del av deras dokumenterat framgångsrika arbetssätt.

Min uppmaning i våras till alla huvudmän och rektorer var att nominera sina kandidater till stipendiet, då det på varje skola finns inspiratörer och nytänkare.

Det är glädjande att se att de som skrivit nomineringarna, förutom just rektorer, även är kollegor på den egna skolan och ur det utvidgade kollegiet i sociala medier. Nu börjar juryns svåra arbete med att välja ut tre finalister, vilka kommer att presenteras på Bokmässan i Göteborg den 24:e september. En slutgiltig vinnare offentliggörs på Skolforum i Stockholm den 26:e oktober.

Jag vet att det finns fler som borde vara med på listan och jag hoppas att du tar chansen att nominera nästa år.

Från Guldäpplet 2013:  Vinnare av juryns särskilda pris Pia Widegren, finalist Jonas Lindahl, finalist Katarina Lycker Rüter och vinnare Daniel Gomejzon

Från Guldäpplet 2013: Vinnare av juryns särskilda pris Pia Widegren, finalist Jonas Lindahl, finalist Katarina Lycker Rüter och vinnare Daniel Gomejzon

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering
Etiketter:

Guldäpplet 2015 – Dags att uppmärksamma framgångsrikt lärararbete

I Sverige finns enormt många duktiga pedagoger som varje dag arbetar för att stötta och inspirera sina elever till lärande. I takt med att tillgången till digitala verktyg ökar öppnar sig nya möjligheter i lärsituationen. För att tekniken ska leda till ökat och breddat lärande krävs dock ett strukturerat och medvetet arbetssätt. Lärarrollen förändras och utmanas och nya krav ställs på pedagogerna.

Vikten av att dokumentera och kvalitetssäkra arbetssätt som medför förbättring av undervisningen och lärandet och sprida dessa inom organisationen är en av de framgångsfaktorer som lyfts fram efter den 3-åriga forskningsstudien Unos Uno, där Åke Grönlund studerat effekterna av 1:1-satsningar. En annan framgångsfaktor är att etablera arbetssätt i skolan som gör alla pedagoger digitalt litterata och som upprätthåller och vidareutvecklar denna literacy.

Alla kommuner har pedagoger värdiga Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT, som arbetar för att inkludera alla elever och för att sprida sitt arbetssätt och inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av stiftelsen för Yngve Lindbergs minne, vars partners är stiftelsen Datorn i Utbildningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, Netsmart och SKL. Under senare år har många pedagoger nominerats och priset har tilldelats bland andra Karin Nygårds, Ylva Pettersson, Daniel Gomejzon och Katarina Lycken Rüter, alla mycket skickliga och inspirerande pedagoger.

Nomineringen av årets guldäpplestipendiater är öppen fram till 1 juni. Nu utmanar vi varje skola, varje rektor och varje kommun att nominera sina kandidater till stipendiet. Pedagoger som gör stora insatser för att utveckla lärandet i klassrummet och som aktivt arbetar för att dokumentera och sprida sina framgångsrika arbetssätt till det utvidgade kollegiet. Mer om hur nomineringen går till går att läsa på diu.se/guldapple Priset delas ut och stipendiaterna hyllas i samband med Skolforum den 26 november.

guldäpplet

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering
Etiketter:

Lärare får Guldäpplet för digital undervisning

”Barnen ska lära sig att vara bra digitala medborgare , med allt vad det innebär.” Orden är årets vinnare av Guldäpplet, Karin Nygårds, som arbetar som lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm. Stämningen vid prisutdelningen var som alltid positiv och engagerad – denna gång även kryddad med viss dramatik då fel namn lästes upp först. Det löste sig dock snabbt och rätt vinnare kunde koras :-)

Karin Nygård

Karin Nygård

En del av motiveringen löd:”Karin Nygårds ger eleverna verktyg för att utveckla sitt språk och behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap som ett eget ämne i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt på riktigt och eleverna ska utmanas. Karin har ett brinnande engagemang för att eleverna, inte minst unga tjejer, ska erövra den digitala världen.” På Youtube kan du se en kort film där Karin berättar mer.

Strategier – inte bara eldsjälar

Jag tycker att Guldäpplet sätter ljus på att utvecklingen framåt inte kan bygga på eldsjälar. Det behövs medvetna steg och tydliga strategier hos huvudmän, skolledare och lärare. Guldäpplet bidrar till inspiration och positiva exempel. Klokt använt kan digitaliseringen göra skillnad och öppna nya möjligheter för barn och elever att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen. Vill du veta mer om priset så kan du kolla på SKL:s webb!

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering
Etiketter: ,

skl logotyp