En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Två rapporter om ungas etablering på arbetsmarknaden

Så här ser rapporten ut!

I dag släppte vi en viktig rapport, nämligen en guide om det kommunala informationsansvaret. Det ansvaret innebär att kommunerna är skyldiga att ta reda på hur unga under 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan. Syftet är att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar.

Anledningen till att vi har tagit fram guiden är att våra medlemmar har efterfrågat mer stöd, vägledning och inspiration i arbetet med informationsansvaret. Vi hoppas att guiden ska kunna användas av både politiker och tjänstemän i kommunerna. Ett bra arbete med dessa ungdomar kan bidra till att minska ungdomsarbetslösheten.

Jag hade glädjen att leda det seminarium vi höll i samband med rapportsläppet. Min medarbetare Lena Jutdal presenterade vår rapport.

Jonas Olofsson och Lisbeth Lundal, från forskningsprojektet Osäkra övergångar samt min medarbetare Lena Jutdal som har skrivit vår nya rapport och som leder vårt arbete i satsningen Unga till arbete.

Med på seminariet var också Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet och Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola. De arbetar i forskningsprojektet Osäkra övergångar, som vi har förmånen att samarbete med. I samband med seminariet presenterade även de en ny rapport med en unik sammanställning av vilka strategier och insatser som finns i kommunerna för att stödja ungas övergång från skola till arbetsliv.

Forskningsprojektets rapport visar på hur mycket insatser kommunerna gör trots att de inte är skyldiga enligt lag. Det visar på ett stort engagemang för frågan i kommunerna. En annan slutsats från båda rapporterna är att gränsdragningen mellan kommunens och Arbetsförmedlingens ansvar för unga arbetslösa behöver tydliggöras.

Du kan titta på seminariet i efterhand här.

Här är en länk till vår rapport Kommunernas informationsansvar.

Forskarrapporten Ungas övergångar mellan skola och arbete hittar du här.

Uppdatering 19/12 – Ekot gjorde ett bra inslag om vår rapport också. Kul! Du hittar det här.

Medborgarna allt nöjdare med förskola och skola

Nöjdheten med förskola och skola i Svenskt Kvalitetsindex är hög – igen. 75,6 procent är nöjda med förskolan, 69,5 procent med grundskolan och 69,1 procent med gymnasieskolan. Årets mätning visar dessutom att nöjdheten ökar. Särskilt när det gäller grundskolan är trenden positiv över tid.

Brukarna är mer nöjda med den kommunala servicen överlag än med servicen från statliga myndigheter. Kommunal service har ett snitt på 70,6 medan snittet för statliga myndigheter stannar på 61,4 procent.

Hur nöjda brukarna är med skolan är en bra utgångspunkt för analys och förbättringar. Det är också en spegelbild av hur väl eleverna lyckas i skolan. Ju fler som lyckas bra, desto fler elever, föräldrar och skolpersonal kommer att bli nöjda med skolan.

>Svenskt Kvalitetsindex – kundnöjdhet offentlig service 2012

skl logotyp