En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

En ny skoldebatt?

– De flesta debatter kring skolan som jag hör i Sverige är dessvärre fel debatter.

Det är inte mina ord, utan citat från John Hattie i dagens Svenska Dagbladet. Men jag håller med. Hattie menar att det är enklare att föreslå förändringar i sådant som går att mäta, till exempel klasstorlek och tidiga betyg. Vilket kan ha viss betydelse. Det arbete som verkligen gör stor skillnad – att lärare samarbetar och utvärderar sin undervisning – syns inte, är svårare att mäta och är därför inte den första punkten på politikers och föräldrars förslagslistor för en bättre skola. Här kan huvudmännen själva och vi som företrädare för huvudmännen spela en stor roll.

Samtidigt börjar något hända i den svenska skoldebatten. Både regeringen och Socialdemokraterna har bjudit in till breda samtal om skolan. Och i Almedalen den 1 juli arrangerar SKL ett seminarium med syfte att finna gemensamma vägar för bättre skolresultat. Det vore fantastiskt att lämna den ibland hätska skoldebatten för att diskutera vad som verkligen spelar roll!

Läs artikeln i SvD

 

Författare:
Kommentarer: 4
Kategori: Skolutveckling
Etiketter:

Läxor löser inte skolans utmaningar

Diskussionen om läxhjälp är intensiv. Det finns skolor där man ger fler läxor. Det finns skolor där man ger färre läxor. Och det finns skolor där man inte ger läxor alls. Alla med motivet att barnen lär sig bäst på just det sättet.

Det finns många åsikter om läxor. Förespråkare lyfter bland annat fram att eleverna får tillfälle till nödvändig fördjupning och att läxorna skapar en kontakyta mellan skolan och hemmet. Skeptiker framhåller bland annat att läxor förstärker en ojämlikhet mellan elever och tar tid från andra viktiga samtal mellan familjens medlemmar.

Vad säger då forskningen? Även här råder delade meningar. Professor John Hattie lyfter fram två centrala poänger:

  • Om läxor ska ges bör det vara uppgifter som eleverna ska klara utan lärarstöd. Det kan till exempel vara att repetera glosor, läsa skönlitteratur eller diskutera ett ämne med sina föräldrar och återberätta i klassen.
  • Som alltid är det optimala att anpassa skoluppgiften till varje enskild elev. Inte samma läxa till alla, alltså.

Utan att ta ställning till läxor eller inte, konstaterar Hattie att läxor ger en begränsad effekt på elevernas lärande eftersom läraren inte aktivt är involverad i lärprocessen. Skolans stora utmaning ligger alltså inte i att ge fler läxor, utan att utforma undervisningen i klassrummet så att den blir lustfylld och effektiv och möjligtvis också att ge bättre läxor. Då kommer eleverna vilja ägna mer tid åt skolarbetet även utanför klassrummet.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: , , , , ,

skl logotyp