En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

30 kloka förslag från Expertrådet

Idag har SKL och Friskolornas riksförbund fått rapporten med slutsatser och rekommendationer från Huvudmännens expertråd för skolutveckling.

Vad är nytt kanske man undrar när man läser rapporten? Mycket förekommer redan i skoldebatten. Och det är poängen. Det är precis det här som skolan behöver. Förslag på strategiskt, långsiktigt arbete som grundar sig på analys och erfarenheter från verksamheten. Inga enkla oneliners som lätt slår igenom i debatten, men som inte får någon effekt i praktiken. Inga genvägar, utan hårt arbete med fokus på det som fungerar. Inga undanflykter, att det är någon annan som ska lösa dina problem.

Flera saker är unika med Expertrådets arbete:

1, Utgångspunkten är vad som fungerar istället för att låsa sig vid problemen

Den breda gruppen av ledamöter har själva sett vad som fungerar i klassrummen, i förskolor och skolor och hos huvudmännen. Expertrådet står med fötterna i skolans mylla. Jag är därför övertygad om att deras slutsatser är rätt väg att gå för att tackla skolans utmaningar i praktiken.

2, Expertrådets arbetssätt

Vi har samlat 22 lärare, forskare och rektorer vid tre tillfällen. Inför första mötet fick alla ledamöter lyfta fram de tre perspektiv som de ville att gruppen skulle behandla. På mötena har frågeställningar och slutsatser diskuterats och däremellan har texter behandlats och exempel skickats in. Alla har varit delaktiga och bidragit. Jag är imponerad av den energi som funnits i arbetet och det har varit slående att det inte funnits skillnad i slutsatser mellan forskare och praktiker, vilket man kanske skulle vänta sig. Jag tror det beror på att Expertrådets personer har erfarenhet av praktiskt arbete i skolan.

3, Expertrådets helhetsgrepp

Att ett så brett, kompetent råd samfällt ger dessa rekommendationer väger tungt. Expertrådet lämnar totalt 30 rekommendationer som riktar sig till regeringen, huvudmännen, rektorer och lärare.

Arbetet fortsätter

Från SKL:s sida kommer vi att arbeta vidare med Expertrådets rapport på olika sätt. Det vore också värdefullt om huvudmän lokalt samlar skolledare och professionen och utifrån slutsatserna ser vad just de behöver göra lokalt. Detta är en viktig poäng i Expertrådets analys.

Behoven och utmaningarna mellan skolor och huvudmän ser olika ut. Man måste börja gräva där man står – som Expertrådets ordförande, Elisabet Nihlfors, brukar säga. Och man kan börja redan nu. Låt dig gärna inspireras av den mängd exempel som finns i rapporten och hör av dig om du själv har dokumenterad erfarenhet inom de områden som Expertrådet lyfter. Tanken är att hemsidan ska vara levande.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

 

 

Första mötet för Huvudmännens expertråd för skolutveckling

Vad krävs för att få en bättre skola? I fredags var det äntligen dags för Huvudmännens expertråd för skolutveckling att mötas för första gången. I Expertrådet deltar lärare, skolledare och forskare.  Det blev en spännande eftermiddag!

Vad krävs för att utveckla undervisning och arbetssätt i skolan? De som är med i Expertrådet har praktisk erfarenhet av detta. Det är därför inte vi – utan de medverkande själva – som sätter agendan för mötet.  I fredags inventerade gruppen vilka områden de vill behandla. På kommande möten kommer det bli verkstad när gruppen ska formulera budskap om vad som behövs inom de olika områdena.

Av debatten kan man lätt tro att ingenting positivt händer i svensk skola. Det är såklart fel. Det händer massor och vi behöver bli bättre på att ta tillvara på dessa erfarenheter och exempel. Vi hoppas att Expertrådets slutsatser kan vara till nytta både för huvudmännen och för regeringen och Skolkommissionen.

Läs mer om SKL:s och Friskolornas riksförbunds gemensamma initiativ här.

Expertrådet Sörman

Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet och ordförande i Expertrådet inledde dagen tillsammans med Håkan Sörman, vd SKL och Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Daniel Anderwall Sjöholm, lärare, Andreas Fejes,  professor och Per Marteus, rektor

Daniel Anderwall Sjöholm, lärare, Andreas Fejes, professor och Per Marteus, rektor

Expertrådet3

Ann-Christine Wennergren, docent, Helena Sagar, lektor och Marie Sandell, biträdande rektor

Expertrådet4

Marie Pilfalk, rektor, Ingegerd Tallberg-Broman, professor och Mats Tegmark, lektor

Expertrådet5

Fredrik Nordvall, förvaltningschef och Astrid Pettersson, professor

Expertrådet6

Sofie Lindén, pedagogik- och utvecklingschef, Anette Olin, lektor och Viktoria Malmgren, biträdande förskolechef

skl logotyp