En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Vad är kvalitet?

Har precis kommit hem från Kvalitetsmässan i Göteborg. Jag tänker på kvalitet, ett ord som vi nu vänt ut och in på under tre dagar. Det är lätt att fastna i begreppen – kvalitet, processer, utveckling och system. Det mesta låter till slut likadant. Vi behöver konkreta exempel med kött och blod för att förstå vad kvalitet är.

Essunga, liksom Haninge kommun, medverkade på SIQ:s seminarium om en Synvända i skolan. Jag agerade moderator, om än något hes i halsen. Jag sammanfattar synvändan med en skola där man tar ansvar för resultaten och där man inte skyller på ”dåliga” elever. Här talar vi verkligen om kvalitet i praktiken!

Synvändan lär oss att kunskapsresultaten inte bara ger svar på hur eleverna lyckats eller misslyckats, utan är ett instrument för skolans analys av vad man behöver göra mer eller mindre av. Det är en skola där ingen lärare är tillräckligt bra på allt, alltid – utan en skola där lärare ständigt lär mer av varandra och av forskningen. Johanna Lundén uttryckte det som att ”stjäla” av andra, ”Learning by stealing”.

Min käpphäst, att arbetet måste genomsyra alla nivåer, politiken, förvaltningen, rektorerna och lärarna, kom också upp i diskussionen. Här krävs uthållighet och fokus.

Nu, när jag samlar ihop alla intryck, vill jag lägga till något jag hörde Mark Levengood säga på sitt seminarium om Livslångt lärande. Han slog ett slag för kreativitet och menade att man inte får bygga sådana fasta kvalitetssystem att det inte finns utrymme för kreativt tänkande. Vi får inte vara rädda för förändring och för att prova nya arbetssätt, för som han sa: ”Är man någorlunda vettig så lär man sig snabbt av sina misstag”. Det måste vara tillåtet att testa nytt, annars händer det aldrig något med Kvaliteten. Det gäller såväl skolledare som lärare och elever, tänker jag.

Att välja rätt skola för sina barn

Det finns många saker som spelar in i valet av skola. Läget, ryktet, vad kompisarna väljer, skickliga lärare och givetvis skolans verksamhet. Men hur får man en riktigt bra bild av en skola? Reklamen ger en bild, andra föräldrar, grannar och vänner kan också ge sin bild. Vad som verkligen avgör måste till slut var och en själv bestämma. Valet är inte lätt. Därför är det viktigt att ge föräldrar och elever en möjlighet att jämföra skolor utifrån fakta.

För att underlätta skolvalet tar SKL, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv fram en webbplats där det ska vara enkelt att se och jämföra de olika skolor man är intresserad av. Webbplatsen kommer att visa statistik om kunskapsresultat och enkätsvar om elevers och föräldrars nöjdhet med skolan. Vi planerar att lansera webbplatsen mot slutet av 2013.

En webbplats kan självklart inte ge alla svar. Men i kombination med egna besök på skolorna ger det en klart bättre bild än dagens reklamfoldrar. Att inte mäta och utvärdera är det bästa sättet att dölja brister.

Vår sajt ska göra skolvalet lättare Debattartikel i Svenska Dagbladet, 2013-01-29

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Uppföljning och resultat
Etiketter: , , , , ,

skl logotyp