En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Fokus på rätt saker

Mattias Hallberg från Sveriges Elevkårer sa en klok sak på vårt seminarium igår. Han lyfte frågan om vilken roll den negativa bilden av skolan spelar för hur viktig och meningsfull eleverna uppfattar att skolan är? Det tänkte jag på när jag slog upp dagens DN och möttes av ”94% av skolorna inte klarar kraven” och ”Grundskolorna i Sverige håller inte måttet”. Suck.

Artikeln handlade om andelen skolor som får anmärkningar av Skolinspektionen. Missförstå mig inte – jag tycker att det är viktigt med en kraftfull Skolinspektion för att trygga att skolan följer regelverken och stödjer måluppfyllelsen. Man ska heller inte blunda för att det finns skolor som har problem som man måste ta på allvar och komma tillrätta med.

Inspektionens uppdrag handlar om avvikelserapportering

MEN vi får inte glömma är att Skolinspektionens uppdrag är att göra en avvikelserapportering, dvs hitta diskrepans mellan ett fullt uppfyllt uppdrag och verkligheten. Det innebär alltså att en skola som har en fantastisk pedagogisk verksamhet med hög måluppfyllelse, men har missat något formkrav får en anmärkning. Idag meddelar Skolinspektionen positiva omdömen vid den muntliga genomgången men det syns sällan i den skriftliga rapporteringen. En skola som inte får någon anmärkning kan man likna vid att få högst betyg på alla områden, både i verksamhet och formkrav. Fantastiskt att det ens finns sådana verksamheter där man inte kan se några som helst brister. I artikeln saknas en diskussion om gradskillnaden i anmärkningarna. Handlar det om att elever inte får det behov av stöd de behöver eller om att dokumentationen i de skriftliga omdömena (som för övrigt snart ska avskaffas) är bristande?

Hög ambitionsnivå

Jag tycker också att vi behöver komma ihåg att ambitionsnivån och kraven på skolan har höjts markant de senaste åren. Det är bra. Men om man inte problematiserar den här typen av undersökningar så bidrar den bara till att förstärka en inte alltid rättvis bild av skolans arbete. Vi ska ta det på allvar när det är allvar. Lika viktigt är att lyfta fram det som fungerar bra och ha en nyanserad diskussion om vad som är viktigt för att utveckla skolan. Och komma ihåg inte slå sig till ro – alla alltid kan bli bättre. Säkert även de som inte har fått någon anmärkning alls.

Ensidigt fokus på kritik hämmar utvecklingen

Jag skulle vilja se en Skolinspektion som handlade både om att bedöma vad som fungerar bra i verksamheten och identifiera områden där förbättringar behöver göras. Om man ensidigt fokuserar på det som inte fungerar riskerar det att hämma kreativitet, utveckling och måluppfyllelse. Fokus blir då snarare på att inte göra fel än att göra rätt. Inspektionernas enbart negativa ingångsvärde främjar varken kvalitetsutveckling eller måluppfyllelse.

skl logotyp