En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Läxor löser inte skolans utmaningar

Diskussionen om läxhjälp är intensiv. Det finns skolor där man ger fler läxor. Det finns skolor där man ger färre läxor. Och det finns skolor där man inte ger läxor alls. Alla med motivet att barnen lär sig bäst på just det sättet.

Det finns många åsikter om läxor. Förespråkare lyfter bland annat fram att eleverna får tillfälle till nödvändig fördjupning och att läxorna skapar en kontakyta mellan skolan och hemmet. Skeptiker framhåller bland annat att läxor förstärker en ojämlikhet mellan elever och tar tid från andra viktiga samtal mellan familjens medlemmar.

Vad säger då forskningen? Även här råder delade meningar. Professor John Hattie lyfter fram två centrala poänger:

  • Om läxor ska ges bör det vara uppgifter som eleverna ska klara utan lärarstöd. Det kan till exempel vara att repetera glosor, läsa skönlitteratur eller diskutera ett ämne med sina föräldrar och återberätta i klassen.
  • Som alltid är det optimala att anpassa skoluppgiften till varje enskild elev. Inte samma läxa till alla, alltså.

Utan att ta ställning till läxor eller inte, konstaterar Hattie att läxor ger en begränsad effekt på elevernas lärande eftersom läraren inte aktivt är involverad i lärprocessen. Skolans stora utmaning ligger alltså inte i att ge fler läxor, utan att utforma undervisningen i klassrummet så att den blir lustfylld och effektiv och möjligtvis också att ge bättre läxor. Då kommer eleverna vilja ägna mer tid åt skolarbetet även utanför klassrummet.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: , , , , ,

Lärarlönerna höjs i Västerås

Mycket på gång i Västerås just nu! Lärarlönerna höjs med 5,57 procent!

Det är glädjande att Västerås stad satsar på att lyfta lärarlönerna över avtalad nivå. Dessutom får 559 grund- och gymnasielärare del av 15 miljoner kronor som rektorerna på respektive skola valt att premiera extra för deras goda arbete. Kommunstyrelsen kommer i december att lägga förslag till kommunfullmäktige om att öka ramen med 20 miljoner kronor för att klara kostnadsökningen.

Jag hoppas att vi får se mer av detta från andra kommuner.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: ,

DN debatt: Svarta listor lämnar frågor

I DN i dag läser jag att Lärarnas Riksförbund tar fram svarta listor på kommunerna med de lägsta snittlönerna för lärare. Dock inga listor på kommunerna med de högsta lönerna.

Självfallet har arbetsgivarna det största ansvaret för lärarnas lönesättning. Men det hade varit intressant att veta hur LR själv tänker bidra till den individuella lönesättning som behövs för att höja lönerna och läraryrkets status.

En vanlig uppfattning är att alla presterar lika. Det har inte sällan understötts av arbetstagarorganisationerna. Därför behövs det mod från arbetsgivarna och ett stödjande arbete från Metta Fjelkner och fackliga företrädare i alla led. Detta för att uppmärksamma och arbeta för en bättre koppling mellan lön, prestation och måluppfyllelse.

> Läs gärna hela Håkan Sörmans krönika i frågan

> DN debatt

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: , ,

Sida 3 av 3123
skl logotyp