En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Lyft fram de som går före!

Freddy Grip från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening ondgör sig på SvD Brännpunkt över att Lärarförbundet idag utser landets bästa skolkommun. Grip menar att man automatiskt hyllar skillnader mellan skolor och kommuner när de bästa lyfts fram. Om skolan vore statlig skulle olikheterna försvinna, menar han.

Att peka ut de bästa är alltså fel. Men de sämsta pekar Lärarnas riksförbund gärna ut. Man tar sig för pannan.

För det första måste vi inse att det alltid kommer att finnas skillnader mellan all verksamhet som bedrivs av människor. Och alla skillnader är inte dåliga. Utveckling av nya undervisningsmetoder och sätt att leda skolan måste starta någonstans för att andra ska kunna följa efter. Och då blir det skillnader. Nödvändiga skillnader.

Men självfallet ska kommunerna sträva efter att utjämna oacceptabla skillnader. Det är också ett av SKL:s syften med att ta fram Öppna jämförelser, studier av framgångsrika skolkommuner och driva olika utvecklingsprojekt med en stor del av kommunerna. En utmaning är att ta tag i de ofta stora skillnaderna mellan olika klasser och olika lärares undervisning, så att varje elev får bra undervisning varje dag.

För det andra finns det inget som pekar på att en mer statlig skola skulle leda till bättre resultat. Som om inte skillnaden mellan skolor var stor på 1970- och 80-talet, innan kommunerna fick ansvaret för skolornas ekonomi. LR:s svar på hur staten skulle vända utvecklingen lyser som vanligt med sin frånvaro. Det räcker inte med att säga att ett statligt huvudmanaskap skulle bli mer modernt. Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är inte direkt inspirerande exempel på effektiv statlig verksamhet ute i landet.

Det finns klara poänger med att redovisa alla skolors resultat – även elevers svar på frågor om trivsel, studiero med mera. Alla kan alltid bli bättre. Men då måste vi släppa Jante. Uppmärksamma och lär av dem som lyckas!

Resultatet av Lärarförbundets ranking hittar du här.

skl logotyp