En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kommuner och högskolor samarbetar om skolforskning

I Skåne händer det. Likaså i Dalarna. Och nu senast igår, i Mälardalen. Det jag talar om är att kommuner på olika sätt bestämmer sig för att samverka för att stärka kopplingen mellan forskning och skola.

Igår invigdes Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). I dagsläget är det Västerås och Eskilstuna kommuner tillsammans med Mälardalens högskola som bestämt sig för en långsiktig satsning. Alla kommuner i regionen bjuds in att delta i samarbetet, där forskningsbaserad skolutveckling blir en kärnfråga. Forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs inom fyra temaområden – matematik, mångfald, övergångar mellan förskola och skola samt entreprenörskap i skolan.

Anders Teljebäck, Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Västerås

Anders Teljebäck (s), Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås inviger Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL)

Att få en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är en utmaning som hela Skolsverige står inför. Hur ska vi nå dit? Jag är övertygad om att det behövs en mängd saker. SKL arbetar aktivt med frågan, bland annat tillsammans med lärarorganisationerna.

Ett bra sätt är det som MKL nu gör. Skånekommunerna har slutit liknande avtal, likaså kommunerna nära Högskolan Dalarna. På så sätt utvecklar kommuner och högskolan tillsammans ny kunskap om de frågor som är viktiga för verksamheten. Tillsammans blir man stark!

Vi kommer nyfiket att följa de spännande initiativ som pågår ute i landet. För en sak är säker, det är mycket som händer. Om du följer länken kan du se film från en konferens som SKL arrangerade 18 oktober där MKL och andra spännande samarbeten presenterades.

Skriv gärna en kommentar om du har egna erfarenheter eller idéer.

skl logotyp