En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Även OECD avlivar myter

För ett par år sedan publicerade SKL den uppmärksammade rapporten ”Myter om skolan hindrar utveckling” . Nu vill flera aktörer nyansera debatten om skolan genom att göra samma sak. Det är bra!

Förra veckan läste jag först en artikel av OECD:s Andreas Schleicher. Mycket intressant.  Schleicher tar upp sju myter om de skolsystem som presterar bäst.  Vad sägs om myten ”Socioekonomiskt svaga studenter kommer alltid prestera svaga skolresultat” eller  ”Studieresultat är beroende av elevens talang”. Det är bra att OECD:s artikel får spridning. Både LO och Skolvärlden har skrivit om den om man vill läsa på svenska.

Häromdagen lyfte också Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet fram myter om lärarutbildningen och läraryrket, till exempel  att få söker till utbildningen och att lärare inte trivs på jobbet.

Risk att missa de verkliga problemen

Det finns många myter om skolan, precis som det finns myter om vården och omsorgen. Det spelar nästan ingen roll hur mycket statistik och fakta som lyfts fram – myterna hänger fortfarande envist kvar. Kanske beror det på den allmänna bilden av skolan där specifika exempel tenderar att bli ”hela Sanningen”. Det allmänna debattläget är sällan heller till någon hjälp.

Det är klart att varken skolan eller debatten vinner på felaktiga föreställningar av verksamheten. Förutom att man fastnar i diskussioner om hur verkligheten ser ut, finns en risk att man helt enkelt missar de verkliga problemen och fattar beslut om fel insatser. Till exempel att man genomför en stor nationell reform när det egentligen är lokala lösningar som behövs.

Bättre debatt utan myter

Att avliva myter handlar inte om att blunda för de utmaningar som finns. Det handlar heller inte om att alltid tycka likadant. En debatt behöver självklart bygga på olika perspektiv och bilder. Men den blir både mer intressant och relevant om den bygger på korrekta antaganden.

Här kan du läsa min blogg från Almedalen då vår mytrapport presenterades.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Skolutveckling
Etiketter: ,

Myter fortsätter väcka diskussion

Årets Bok- och biblioteksmässa är i full gång. Mitt bland böcker och vimmel pågår också spännande seminarier. Igår bjöd SKL in till ett samtal om de myter om skolan som speglas i debatten. Syftet med rapporten och seminariet är att olika aktörer kan få en gemensam faktabas och då diskutera skolans viktigaste utvecklingsfrågor.

Den här gången bestod panelen av Inger Maurin, Lärarförbundet, Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborg och Malin Lernfelt, ledarskribent på Göteborgsposten. Bodil Båvner från SKL höll i diskussionen. Vid seminariet på Almedalen var panelen enig – både mellan fack, stat, elevrepresentanter och SKL – och myterna avlivades en efter en. Hur gick det då igår?

Viktigt att inte fastna i siffrorna

Förskolan diskuterades utan att panelen enades. SKL utgår från Skolverkets statistik, vilken tydligt visar att gruppernas genomsnittliga storlek varit konstanta under lång tid. Något märkligt tolkas det ibland tvärtom och som om SKL har egna siffror, senast denna morgon i GP:s ledare. Men det är ju Skolverkets siffror som vi använder. Däremot betonar vi helheten, till exempel att både små och stora grupper blivit fler, medan debatten ofta enbart handlar om de stora grupperna.

En klok kommentar som panelen ställde sig bakom är att det är viktigt att inte fastna i sifforna utan se till att all verksamhet har god kvalitet. Då måste man lyssna både på barnen och på de som arbetar i verksamheten för att se vad som fungerar väl och vad som behöver förbättras.

I samband med denna diskussion lyfte Ing-Marie Rundwall fram att medias rapportering om förskolan borde vara mer balanserad. Jag håller med. Idag hamnar nästan allt ljus på trygghet- och säkerhetsfrågor.  Däremot ser vi sällan reportage – såväl kritiska som positiva – som handlar om förskolans lärandeuppdrag och barnens utveckling.

IT – nytta eller bara nöje?

Även IT-frågorna delade panelen. Inger Maurin menade att skolan måste ligga i framkant när det gäller teknik. Alla elever behöver möta och lära sig att hantera den digitala världen i skolan.  Malin Lernfelt menade att alla nog har tillgång till IT hemma. Ska tekniken finnas i skolan ska det var väl genomtänkt och användas i ett pedagogsikt syfte. Malin poängterade egenvärdet att övervinna svårigheter och öva på sådant som inte är lustfyllt – allt i skolan behöver inte vara roligt och bli spel. Däremot lyfte Inger just spel som ett bra sätt att lära. Ing-Marie jämförde med andra delar av samhället där man inte kan tänka sig en tillvaro utan teknik.

Lös problem på rätt nivå

Panelen var tydligt överens om är att det är viktigast att lösa problem på den nivå där problemen finns. För mig är det en central slutsats som jag ständigt återkommer till. Generella lösningar och nationella reformer är inte svaret på alla lokala problem. Panelen var också enig om att det är viktigt att ha rätt nulägesbild för att åtgärder ska bli rätt.

Min tanke efter samtalet är att det är roligt att se vilken nyfikenhet och vilka intressanta diskussioner som vår mytrapport har väckt. Återstår att se om vi kan bidra till att göra bilden av skolan mer rättvis. Anna Dahlbergs ledare i Expressen i veckan var en frisk fläkt. Jag hörde också att en känd skolreporter kom till vår monter för att hämta rapporten igår. Det blir spännande att se hur det landar…

Myten om barngrupper i förskolan avlivad – igen

Nu är höstterminen igång, och därmed också debatten om skolan!

Nya forskningsresultat från Göteborgs universitet visar att det inte finns några tydliga samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Det kunde vi se på TV 4 i går. En massa andra faktorer spelar in; vilka barn som finns i gruppen, hur lokalerna ser ut och så vidare.

Frågan om barngruppernas storlek i förskolan har länge varit het i debatten. Att grupperna hela tiden blir större kablas allt som oftast ut i media. Men tvärtom har såväl gruppstorlek som personaltäthet varit konstanta sedan 1995 trots att antalet inskrivna barn ökat med 120 000 under perioden. Jag har all respekt för att stora grupper kan vara ett problem på vissa förskolor, men det är inte ett generellt problem.

Minister Maria Arnholm kommenterade gårdagens rapport att hon själv inte var överraskad över resultaten, men att hon förstår att allmänheten är det eftersom det låter annorlunda i debatten. Hon sa också att det är hälsosamt att vi har fokus på kvalitet, och inte bara på barngruppens storlek.

Diskutera de verkliga utmaningarna

Kvaliteten i centrum är också mitt och SKL:s motto. Därför behöver diskussionen och debatten om förskolans och skolans behov handla om det som är verkliga utmaningar, grundad på väl underbyggd fakta och forskning.  Inte att försöka hitta lösningar på sådant som egentligen inte är något generellt problem.

Om skolans aktörer – och gärna medierna – nu först litar på fakta och tillsammans konstaterar att barngrupperna inte har ökat, och sedan lyssnar på de nya forskningsresultaten, så hoppas jag att detta är startskottet för en nyanserad diskussion om vad som är viktigt för kvalitet i förskolan. Och självklart: att vi är eniga om att tillsammans arbeta för detta.

Jag vill tipsa om de konferenser som SKL genomför i höst som handlar om att leda förskolan mot ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Rapport om myter

På SKL:s skolseminarium i Almedalen i somras avlivade vi ett antal myter och presenterade rapporten Myter om skolan hindrar utveckling.  Seminariet fick sedan utmärkelsen ”Almedalens bästa möte 2013”!diplom

Jag hoppas att det positiva mottagandet som seminariet och vår nya skrift har fått är ett kvitto på att all fler tycker att det behövs en ökad samsyn om skolans utmaningar.

Se SKL: s seminarium här

Se inslaget på TV4-nyheterna här (11 minuter in i programmet)

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Förskola
Etiketter: , , ,

skl logotyp