En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Spännande likvärdighetsindex från Lärarförbundet

Idag har Lärarförbundet presenterat sin årliga ranking Sveriges bästa skolkommun. Denna gång slog Lärarförbundet till på stort och höll prisutdelningen på Centralstationen i Stockholm. Jag var på plats och såg Vellinge få priset. Förra året var de tvåa. Grattis Vellinge!

Vellinge tar emot priset!

Vellinge tar emot priset av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén

Rankingar kan man ju göra på olika sätt. Man kan ha en del synpunkter på att Lärarförbundet har resurser som en egen parameter i rankingen, oavsett vad skolresultatet är. Mer resurser leder som bekant inte per automatik till bättre skolresultat…

Däremot hade Lärarförbundet själva tagit fram en ny spännande parameter till grund för rankingen, nämligen ett likvärdighetsindex. Det har de gjort eftersom Skolverket ju har slopat SALSA på kommunnivå, vilket vi på SKL varit kritiska till.Med hjälp av sitt likvärdighetsindex har Lärarförbundet viktat både betygsresultat i åk 9 och andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till elevernas bakgrund och förutsättningar.

Tillbaka på kontoret så forskade jag lite i hur Lärarförbundet tagit fram sitt likvärdighetsindex. Jag kan konstatera att indexet, enligt Lärarförbundet, har högre förklaringsvärde på kommunnivå än vad Skolverkets SALSA hade. Dessutom omfattar det, till skillnad från SALSA, även friskolorna. Detta index tror jag är början på något efterlängtat och bra, som flera av oss kanske kan utveckla och använda.

En modell för att utveckla svensk skola

-Vi har en helt annan diskussion nu. Vi pratar ärligt om hur det ser ut på olika skolor och mellan olika kommuner.

Så beskriver Rose-Marie Bergman, utvecklingsstrateg i Kävlinge kommun, SKL:s Matematiksatsning som är temat för årets Öppna jämförelser grundskola. Satsningen innebär ett nytt sätt att arbeta med skolutveckling. När Öppna jämförelser-rapporten presenterades på ett seminarium förra veckan var det denna modell som var i fokus.

En tredjedel av landets kommuner deltar i Matematiksatsningen

Matematiksatsningen startade 2012 och avslutas 2016. En tredjedel av landets kommuner deltar. Alla har åtagit sig att förbättra resultaten i matematik. Satsningen innebär att alla nivåer som arbetar med skolan är med från varje kommun: politiken, förvaltningen, rektorer och lärare. Tillsammans arbetar man för att utveckla ledningen och styrningen i sin kommun. Arbetet sker både på hemmaplan och tillsammans med andra kommuner i nätverk. Bilden nedan illustrerar modellen och här kan du läsa mer om hur arbetet går till.

modell

I Kävlinge ger den tydliga riktningen från politiken resultat

BARBRO~1

Barbro Börjesson och Rose-Marie Bergman, Kävlinge kommun, deltog på SKL:s seminarium

Förutom Rose-Marie deltog även Kävlinges skolchef Barbro Börjesson. För några år sedan bestämde politiken en tydlig viljeriktning för skolan i Kävlinge som man sedan hållit fast vid. Utifrån denna har kommunen gjort riktade insatser, till exempel vad gäller kompetensutveckling. Resultaten har förbättrats och i årets Öppna jämförelser ligger kommunen på plats 40 i rankingen.

Tydliga mål och uppföljning går hand i hand

En viktig del i modellen handlar om att sätta operativa mål. Det är naturligtvis inget nytt under solen. Jag citerade Nalle Puh på seminariet: Om vi inte vet vart vi ska är det ingen idé att skynda sig. Det talar för sig självt tycker jag.

Tydliga mål och uppföljning går hand i hand. I Kävlinge följs alla elevers resultat upp två gånger per år och åtgärder kan sättas in.  Kävlinge menade också att den övergripande uppföljning som görs inom Matematiksatsningen, till exempel av hur man arbetar för att stötta elever i behov av stöd, bidrar till att hålla fokus i utvecklingsarbetet i kommunen.

Ärlighet skapar förutsättningar för utveckling

Efter två år kan vi se att diskussionerna både inom och mellan kommunerna blir alltmer uppriktiga. Det handlar om att man är öppen med vilka brister och utmaningar som finns inom organisationerna. Jag ser att det är ett steg framåt. Först då kan man börja bygga en verklig plattform för utveckling och förbättring.

Vi hör också från de kommuner som är med att förståelsen för varandras olika roller börjar öka. Lärarna kan förstå politikerna, politikerna kan förstå rektorer och lärare – tilliten blir starkare.

För att utveckla skolan räcker det inte att bara rikta in sig på lärarna, rektorerna eller politikerna var för sig. Jag är övertygad om att gemensamma krafter behövs. Det är därför jag tror på SKL:s modell.

Se seminariet i efterhand

Ny Öppna jämförelser grundskola kommer i morgon!

I morgon tisdag släpper SKL rapporten Öppna jämförelser (ÖJ) Grundskola 2014. Det är åttonde gången vi presenterar jämförelser på kommunnivå över resultat- och resursindikatorer. ÖJ är ett stöd till kommuner att utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv förbättra resultaten i skolan. Jag är stolt över att vi tar fram detta stöd till våra medlemmar!

Jag är också stolt över att vi håller i den största elevenkäten i Sverige, som vi för tredje året i rad redovisar i ÖJ. Enkäten riktas till elever i årskurs 5 och 8 som får svara vad de tycker om skolan och undervisningen. Det är något vi alla kan bli bättre på – att lyssna på eleverna! Enkäten är frivillig för kommunerna att använda och det blir allt fler kommuner som använder den. Första året (2011) var det 122 kommuner som använde den och nu, tredje året den använts, är vi uppe i 192 kommuner. Över 104 000 elever i årskurs 5 och 8 har bevarat enkäten! Resultaten och kommunrankningen för 2013 blir offentliga i morgon.

Sist men inte minst är jag även nöjd med att vi som tema i året ÖJ Grundskola har ”En modell för att utveckla svensk skola”. Utifrån kända framgångsfaktorer för styrning och ledning har vi tagit fram en arbetsmodell för att höja resultaten i skolan. Denna modell prövar vi sedan några år i skarpt läge i 86 kommuner i vår matematiksatsning, som tar sikta på bättre resultat i PISA 2015. Nu är det dags för oss att föra ut kunskap om hur denna arbetsmodell kan användas även för andra ämnen och områden i skolan.

Visst låter detta spännande!? Vi släpper ÖJ i morgon under ett webbsänt seminarium kl 9:00-9:45 på http://www.skl.se. Hoppas du tittar!

Rankning intressant, men det säger inte allt

Anders Linder skrev igår (tisdag 27/11)  i Svenska Dagbladet att Sverige hamnar på 21:a plats av 40 i en rankning av världens skolsystem av The Economist Intelligence Unit. Inte så smickrande. Analysen om hur länder får bra resultat ligger väl i linje med SKL:s analys, att bland annat fokusera på kvalitet framför resurser, att rekrytera duktiga studenter till läraryrket och samhällets inställning till lärande.

Samtidigt så säger inte en rankningslista allt. I till exempel kreativitetsstudien, som jag bloggade nyligen, ligger Sverige tvåa. Men jag kommer förstås att läsa studien när jag får chansen.

Länk till Linders text hittar du här.

 

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Uppföljning och resultat
Etiketter: ,

skl logotyp