En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Bra med stöd till dem som behöver det mest

I dag tog regeringen beslut om att ge Skolverket i uppdrag att ge stöd till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Det är ett positivt besked som välkomnas av många, mig själv inkluderad.

Riktigt hur stödet kommer utformas återstår att se men vi på SKL ser fram emot att bidra med våra erfarenheter för att det ska bli så bra som möjligt.

Regeringen signalerar också att det här är en storsatsning genom att avsätta uppåt en och en halv miljard över mandatperioden. Själv är jag övertygad om att det är behoven av vägledning som kommer att vara främsta drivkraften i detta, inte pengarna. Våra medlemmar har sedan länge ha efterlyst vägledning och stöd. Obalansen mellan kritik och vägledning är för stor i dag. Staten tar ansvar för kvaliteten i skolan genom Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar men när det kommer till vägledning så har man hållit låg profil.

Det är också ett tecken i tiden att vi från olika håll gör flera satsningar som påminner om varandra. Skolverkets dialogmöten med huvudmän, SKL:s Skolanalys och den här satsningen har liknande målgrupp och ambitioner. Därför är det också viktigt att vi är samordnade och tar del av varandras erfarenheter.

Ett annat sätt att se på det är att det finns goda förutsättningar för nationell samling kring skolans problem och lösningar. Och det hoppas jag är något vi kommer se mer av framöver.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Skolreformer
Etiketter: , , ,

Kommuner och högskolor samarbetar om skolforskning

I Skåne händer det. Likaså i Dalarna. Och nu senast igår, i Mälardalen. Det jag talar om är att kommuner på olika sätt bestämmer sig för att samverka för att stärka kopplingen mellan forskning och skola.

Igår invigdes Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). I dagsläget är det Västerås och Eskilstuna kommuner tillsammans med Mälardalens högskola som bestämt sig för en långsiktig satsning. Alla kommuner i regionen bjuds in att delta i samarbetet, där forskningsbaserad skolutveckling blir en kärnfråga. Forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs inom fyra temaområden – matematik, mångfald, övergångar mellan förskola och skola samt entreprenörskap i skolan.

Anders Teljebäck, Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Västerås

Anders Teljebäck (s), Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås inviger Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL)

Att få en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är en utmaning som hela Skolsverige står inför. Hur ska vi nå dit? Jag är övertygad om att det behövs en mängd saker. SKL arbetar aktivt med frågan, bland annat tillsammans med lärarorganisationerna.

Ett bra sätt är det som MKL nu gör. Skånekommunerna har slutit liknande avtal, likaså kommunerna nära Högskolan Dalarna. På så sätt utvecklar kommuner och högskolan tillsammans ny kunskap om de frågor som är viktiga för verksamheten. Tillsammans blir man stark!

Vi kommer nyfiket att följa de spännande initiativ som pågår ute i landet. För en sak är säker, det är mycket som händer. Om du följer länken kan du se film från en konferens som SKL arrangerade 18 oktober där MKL och andra spännande samarbeten presenterades.

Skriv gärna en kommentar om du har egna erfarenheter eller idéer.

skl logotyp