En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Expertråd för skolutveckling

Här kommer fler nyheter från Almedalen! Vi behöver lyssna på de forskare och lärare som har utvecklat skolan i praktiken. Därför bildar nu SKL och Friskolornas Riksförbund ett expertråd för skolutveckling.

Av debatten kan man lätt tro att ingenting positivt händer i svensk skola. Det är såklart fel.

På många håll runt om i Sverige arbetar skolor tillsammans med forskare för att utveckla sin skola på vetenskaplig grund. Vi kommer att ta tillvara på de erfarenheter, idéer och arbetssätt som leder till utveckling och bättre resultat för eleverna.

Bidrag till Skolkommissionen

I en debattartikel i Dagens Samhälle berättar vi idag om vårt initiativ. Vi vill ge ett konkret och konstruktivt bidrag till Skolkommissionens arbete och även ett stöd till huvudmännen.

Första mötet i september

Gruppen samlas första gången 4 september och arbetet kommer att ledas av Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet. Övriga forskare och lärare kommer presenteras inom kort.

Jag ser verkligen fram emot att ta del av rådets erfarenheter och slutsatser. Det kommer bli ett spännande år!

expertråd

skl logotyp