En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kommunrapport i SkolmatSverige

Idag lanseras funktionen kommunrapporten på webbverktyget SkolmatSverige. Nu kan kommuner – och inte bara skolor – få en samlad bedömning av skolmatens kvalitet. Det är en tjänst som många efterfrågat.

Min egen erfarenhet av skolmåltiderna är att de är viktiga, både för att få nödvändig energi men också för en stunds trevliga samtal och möten i en annan miljö. Kommunrapporten kan vara till stor nytta för att utveckla och förbättra skolmåltiderna, såväl näringsinnehåll som annat som rör måltiden.

En av tre skolor med idag

Sedan två år erbjuder SkolmatSverige ett kostnadsfritt verktyg som på ett enkelt sätt hjälper skolor att göra en helhetsbedömning av skolmatens kvalitet. Idag använder 30 procent av landets grundskolor SkolmatSverige. Jag hoppas vi snart är ännu fler, när vi nu fortsätter arbeta för att utveckla verktyget!

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: , ,

Årets skolmatskommun

”Södertälje har blivit ett föredöme när det gäller mat till barn och äldre. Trots att priset för skollunchen ligger under snittet är många råvaror ekologiska och huvuddelen av köttet svenskt. Från hela Europa kommer studiebesök för att se och lära.”

Så lyder DN:s ingress när de beskriver Södertäljes framgångsrecept. En framgång som givit dem titeln ”Årets skolmatskommun 2014”.  Södertälje lyckas servera god och närproducerad mat för  9,10 kronor per portion. Det är till och med under riksgenomsnittet som är 9,98 kronor. Hur lyckas de med det?

Artikeln visar att det handlar om ett långsiktigt arbete som påbörjades redan år 2001. Nästan alla skolkök har byggts om till tillagningskök där maten lagas från grunden. En viktig nyckel till framgång är att kommunen satsat på utbildade kockar – minst en i varje kök. Intressant att läsa i artikeln är också hur måltiden används som ett pedagogiskt verktyg där eleverna har kökstjänst som en del i hemkunskapen.

Södertälje använder SkolmatSverige som SKL har tagit fram tillsammans med bland annat Karolinska Institutet. Det är ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider.

Jag tycker att en spännande sak med Södertälje är att de också undersöker hur nöjda eleverna är med skolmaten. På exempelvis Rosenborgsskolan samlar man dagligen in åsikter om skolmaten från eleverna. Skolan har en anslagstavla där eleverna kan se hur stor andel av dagens råvaror som är ekologiska och statistik över hur nöjda matgästerna är. Just uppföljning av elevernas nöjdhet är något som vi vill utveckla i SkolmatSverige.

Det här är en positiv nyhet för Södertälje som brottas med utmaningar att lyfta resultaten i skolan. Som jag skrev i bloggen förra veckan behöver vi lyfta bra exempel och bilder för att sprida en positiv anda och hämta kraft till utveckling!

Skolmat södertälje

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter:

Förtroendet för skolmat ökar mest

Skolmat är en fråga som berör och engagerar elever, föräldrar och skolpersonal. Sedan 2011 ska skolmaten enligt skollagen inte bara vara kostnadsfri, utan också näringsriktig. Självklart smaka bra och ätas också, tänker jag.

Därför var det roligt att ta del av en konsumentundersökning som Jordbruksverket har utfört för tredje året i rad om svenskarnas matvanor och attityd till mat. Den visar att förtroendet för skolmaten ökar mest.

Cirka 1000 personer har tillfrågats i alla åldrar. Av de frågor som har ställts så är det framförallt frågan om matkvaliteten i skolan som utmärker sig positivt vid en jämförelse mellan åren. Andelen som ger skolmaten högst betyg, ”mycket god kvalitet” är 20 procent. Det är en ökning med 10 procent sedan 2010. Andelen som anser att skolmaten har mycket låg kvalitet är 12 procent och denna siffra har minskat sedan 2010.

Det är roligt att utvecklingen är positiv och att allt fokus på frågan gett resultat. Det är bara att fortsätta jobba, för siffrorna kan självklart bli ännu bättre!

Jag vill passa på att tipsa om att SKL har – tillsammans med bland andra Karolinska Institutet – tagit fram ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider. Läs mer på http://www.skolmatsverige.se/.

 

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: ,

skl logotyp