En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Nyansera bilden av läraryrket

Läs dagens SvD-debatt! Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola i Uppsala, skriver att mediebilden av läraryrket behöver nyanseras genom att även nöjda pedagoger kliver fram och berättar om sitt yrke och arbete. Det är en mycket angelägen och tänkvärd artikel.

Jonas skriver bland annat:

Hur vill medierna och vi själva att ­yrket ska uppfattas? Som det är nu drunknar det positiva i de ­andra sidor som ges och det försämrar yrkets status.”

Jag håller med. Jag lyfter ofta problemet med att såväl media som lärare själva (och de fackliga organisationerna) målar en alltför mörk bild av skolan. Bilden är orättvis och den bidrar på intet sätt att höja statusen och intresset för läraryrket. Tvärtom är jag övertygad om att den leder till en ond cirkel.

Jag brukar också säga att jag tycker att fler lärare behöver ta plats i den offentliga diskussionen om skolan: att lärare debatterar professionsfrågor (läs t.ex. mitt tidigare blogginlägg). Det blir ofta både initierat, konkret och relevant.

Tipsa SvD om bra lärare

Jag tror, precis som Jonas Nilsson, att klagan inte är vägen till framgång. Istället behövs positiva krafter inifrån där skickliga lärare både kan inspirera kollegor och locka blivande lärare till yrket.

SvD fortsätter nu sin reportageserie, Skolresan, i jakt på goda exempel. Den här gången är fokus på de som gör skillnad i klassrummen: lärarna. SvD vill ha tips på lärare att besöka. Jag hoppas att redaktionen översvämmas av mail.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

skl logotyp