En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Obligatorisk prao införs den 1 juli i år

Den 7 februari fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Det hade behövts en flexibilitet i regleringen.

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov.

Trots att skolans skyldighet att erbjuda prao avskaffades i och med den läroplan som infördes 1994, är det fortfarande mycket vanligt med någon form av praktik eller arbetsplatsbesök i grundskolan. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden.

Det finns samtidigt ett antal kommuner som gått ifrån traditionella praoveckor och byggt upp en nära samverkan med arbetslivet genom till exempel arbetsplatsbesök på flera olika arbetsplatser, entreprenörskapsprojekt, temadagar, yrkestävlingar och besök på mässor för att bredda elevernas perspektiv och för att få kunskap om nya yrkesområden. Jag hade gärna sett en viss flexibilitet i regleringen så att även sådana insatser hade kunnat få räknas in istället för bara än ”en elev – en arbetsplats” för alla skolor och elever.

Även om många kommuner har prao och då det finns ett antal goda exempel på det ute i verksamheterna, är det inte heller alla som har det i omfattningen på tio dagar, vilket kommer att vara en utmaning för vissa utifrån hur arbetsmarknaden ser ut lokalt. Praon ställer också höga krav på huvudmännen gällande säker arbetsmiljö ute på praktikplatserna. Arbetsmiljöverket har information om vad som gäller vid praktik för unga på deras hemsida och i skriften Så får barn och ungdomar arbeta. Skolverket ska även ta fram ett stödmaterial för huvudmännen som påminner om Skolverkets lathund för APL. Det är viktigt att det finns stöd hos myndigheterna för vad som gäller så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

För att lyfta aktuella frågor inom studie- och yrkesvägledning samt inspireras av goda lokala och regionala exempel på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning och prao har vi gjort en webbsändning med olika inslag och filmreportage. Sändningen hittar ni här.

 

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Bättre vägledning för framtidsval och arbetsliv

Så här i sommarlovstider känns nog hösterminen avlägsen för de flesta. Många elever har gjort olika val inför skolstarten i höst som jag hoppas att de kommer att känna sig nöjda med. Men några kommer att ändra sig. De kommer upptäcka att de hellre vill läsa ett annat språk, gymnasieprogram eller på en annan skola när de väl påbörjar höstens studier. I dagens komplicerade utbildningssystem är det extra viktigt med en väl fungerande studie- och yrkesvägledning. Och i dag har SKL presenterat ett metodstöd för kommuner som vill utveckla sin studie- och yrkesvägledning

Bra studie- och yrkesvägledning ökar motivationen  

Studie- och yrkesvägledningen är till för att ge eleverna bra förutsättningar att hantera alla val som de ställs inför. I en bredare bemärkelse ger den eleverna bättre kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar och om arbetslivet. Det kan i sin tur stärka studiemotivationen och öka genomströmningen i skolan. Dessutom har den en viktig funktion genom att stärka elevernas nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

SKL:s nya metodstöd tar sin utgångspunkt från 10 kommuner som har utvecklat sitt arbete med arbetslivsfrågor i skolan och med sin studie- och yrkesvägledning. Det är ett väldigt intressant material som jag hoppas kan ge inspiration till ert eget arbete!

Läs mer

skl logotyp