En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Gemensamt vuxenansvar centralt för studiero

Det är inte konstigt att Metta Fjelkners ordning och reda-utredning har varit på tapeten sedan den tillsattes i våras. Få saker i skolan berör och väcker känslor på samma sätt. Idag var det dags för presskonferens.

Sedan utredningen tillsattes i början av året tycker jag faktiskt debatten har varit förvånansvärt nyanserad och speglat att det är en svår fråga. Den har visat att grunden till studiero handlar om att skapa goda relationer och ha en bra dialog mellan rektor, lärare, elever och föräldrar. Men det kanske viktigaste, att vuxna tillsammans både måste och kan ta ansvaret.

Tips om studiero

Redan i juni bjöd SKL in till ett seminarium för att diskutera hur man når studiero och trygghet. Lärarnas Riksförbund, de båda elevorganisationerna SVEA och Sveriges Elevkårer samt Jan Jönsson, rektor i Botkyrka kommun deltog i panelen. Här är några av deras tips:

  • Ett aktivt och tydligt ledarskap där rektor återkommande lyfter frågan om skolans värdegrund med sitt kollegium.
  • Att ständigt, redan från förskoleklass, involvera eleverna i arbetet med värdegrunden. Det tar tid att bygga relationer och dialogen behöver vara ständigt närvarande.
  • En god kommunikation med föräldrar, både för att få samsyn om      undervisningens mål och snabb kontakt efter allvarliga incidenter.
  • Ordentlig introduktion för nya lärare. Relationer med elever och föräldrar upplever nya lärare som det svåraste, och det går heller inte att öva på under utbildningen.
  • Uppfatta och använd sanktioner som ett medel att stödja elever att nå skolans mål – inte som en bestraffning. Kvarsittning till exempel handlar om att ta igen förlorad studietid.

Självklart är dessa ”tips” inte något man gör i en handvändning eller som man kan bocka av i en pärm och sätta på bokhyllan. Dagens presskonferens visade också att det här är komplexa frågor och att det inte finns några snabba lösningar.

Se SKL:s seminarium i efterhand här.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: ,

Studiero

Studiero är på tapeten. Det är bra. I dagens Svenska Dagbladet skriver LR och Moderaterna om en enkätundersökning som LR gjort bland sina medlemmar och i går hade P1 ett spännande reportage.

Personligen tror jag att om man sätter för mycket tilltro till sanktionsmöjligheterna som finns i skollagen – att utvisa eleven från lektionen, kvarsittning och att omhänderta föremål – ja då går man vilse. I samma sekund som läraren tar till något av detta så har man i någon mån förlorat.

Alla har ett ansvar

Därför är det bra att artikelförfattarna betonar allas ansvar för att skapa studiero: lärare, elever, rektor och även föräldrar. Min starka övertygelse är att vi skapar studiero genom tillitsfulla attityder, att tro på varandras goda vilja att ge och ta stöttning där det behövs.

Mycket att lära av goda exempel

Med andra ord så handlar det om mer samarbete utifrån tillit snarare än klander och hårdare regelverk. Radioinslaget igår visade precis det. Det handlade om hur en klass gått från kaos till studiero.

Vägen dit byggde på att inte skuldbelägga och hänga ut enskilda barn och den enskilda läraren. Föräldrarna förde fram sina synpunkter på ett konstruktivt sätt till läraren, som aldrig kände sig hotad. Alla vuxna i barnens närhet – lärare, rektor och föräldrar – tog sitt ansvar och såg till att barnen fick samma budskap överallt. Att den yngre nyutbildade läraren fick en äldre mentor spelade också roll. Sist men inte minst, smågrejer som att se till att eleverna fick bekvämare stolar. Ja, det finns mycket att lära från denna klass!

skl logotyp