En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Förskolan i topp!

Idag är jag på plats på Kvalitetsmässan i Göteborg. Och på tal om kvalitet så känns det roligt att inleda dagen med goda nyheter, som att läsa resultatet av Svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga mätning av kundnöjdhet. Undersökningen visar samma resultat år från år, nämligen att medborgarna, brukarna, överlag är mycket nöjda med kommunernas service.

Både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan utmärker sig med höga betyg. För dessa tre verksamheter ökar också resultaten i år jämfört med förra året. För förskolan har resultat inte varit så högt sedan 2007!

Faktum är att förskolan ligger i topp av alla undersökta områden, tillsammans med tandvården. Förskoleminister Maria Arnholm uttryckte nyligen att vi ska vara stolta över den svenska förskolan: ”Den är unik både i sin kvalitet och omfattning”. Det visar också SKI-undersökningen.

Nöjdheten mäts på en skala 0-100. Några exempel på resultat:

  • Förskolan får ett indexvärde på 78,9, grundskolan 71,3 och gymnasieskolan 69,9.
  • Hemtjänsten 66,5 och äldreboenden 67,4.
  • Sjukvård privat 74,3 och offentlig 69,4.
  • Sämre går det för en del statlig verksamhet som Arbetsförmedlingen med ett index på 41 och Försäkringskassan på 57, betydligt sämre resultat än den mesta kommunala verksamheten.

En annan intressant twist är att de som kommer i kontakt med vård och skola är mer positiva än vad den allmänna bilden ger sker av.

Men vi är inte nöjda med detta utan arbetar vidare med förbättringar, t ex förskolans tillgänglighet, elevernas resultat i matematik och läsförståelse samt en mer likvärdig skola. Hur SKL arbetar med att stärka kvaliteten i förskola och skola kommer att vara aktuellt under flera av Kvalitetsmässans seminarium. Jag ska försöka hinna med att rapportera här på bloggen från dessa!

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Förskola
Etiketter: ,

Medborgarna allt nöjdare med förskola och skola

Nöjdheten med förskola och skola i Svenskt Kvalitetsindex är hög – igen. 75,6 procent är nöjda med förskolan, 69,5 procent med grundskolan och 69,1 procent med gymnasieskolan. Årets mätning visar dessutom att nöjdheten ökar. Särskilt när det gäller grundskolan är trenden positiv över tid.

Brukarna är mer nöjda med den kommunala servicen överlag än med servicen från statliga myndigheter. Kommunal service har ett snitt på 70,6 medan snittet för statliga myndigheter stannar på 61,4 procent.

Hur nöjda brukarna är med skolan är en bra utgångspunkt för analys och förbättringar. Det är också en spegelbild av hur väl eleverna lyckas i skolan. Ju fler som lyckas bra, desto fler elever, föräldrar och skolpersonal kommer att bli nöjda med skolan.

>Svenskt Kvalitetsindex – kundnöjdhet offentlig service 2012

skl logotyp