En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Svenska elever i topp på demokrati och samhällsfrågor

Svenska elever presterar i topp på den internationella undersökningen ICCS 2016, den internationella undersökningen om åttondeklassares kunskaper i demokrati och samhällsfrågor. Inget av de deltagande länderna har bättre resultat än Sverige. Dagens rapport från Skolverket är ett glädjande besked, även om det finns utmaningar att ta tag i.

Sverige hade mycket bra resultat redan 2009 då undersökningen gjordes för första gången. Ändå är Sverige ett av de länder som har förbättrat sina resultat mest. Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, sa på presskonferensen att svensk skola har lång tradition av att jobba med demokratiuppdraget och av att förmedla alla människors lika värde. Det är något som andra länder vill lära av Sverige.

Jag delar den bilden. Skolans demokratiuppdrag blir också allt viktigare i takt med den oroande utvecklingen mot ökad populism och extremism i världen. Därför ska lärare och rektorer vara stolta över att svenska elever står upp för jämställdhet, demokrati och allas lika värde.

Starkt stöd för allas lika värde

Studien undersöker både elevers kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.

Svenska elever uttrycker ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter. Exempelvis är de svenska och norska eleverna mest positiva till kvinnors och mäns lika möjligheter. Stödet har ökat, dock är det fortfarande tjejerna som rankar jämställdhet högre än killarna.

Även stödet för lika möjligheter för olika etniska grupper är starkt och har en relativt stor ökning över tid. Ett intressant resultat är att av de fjorton europeiska länder som deltog har Sverige det högsta genomsnittliga värdet på skalan över attityder till lika möjligheter för invandrare. Stödet har inte förändrats mellan 2009 och 2016.

Andra intressanta resultat:

-Svenska elever har mycket goda kunskaper i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor. Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån i ICCS har ökat från 40 procent till 58 procent mellan 2009 och 2016.

-Svenska elever bedömer att diskussionsklimatet i klassrummet är öppet –och att öppenheten ökat mellan 2009 och 2016.

-Svenska elever uppskattar sitt framtida valdeltagande som relativt högt i en jämförelse med de övriga deltagande länderna. Däremot uppskattar de svenska eleverna ett lägre framtida aktiva politiska deltagande (i form av att exempelvis gå med i ett politiskt parti eller ställa upp i ett kommunalval).

-I undersökningen pekar ungdomarna, inklusive de svenska, ut miljöförstöring som det största hotet och terrorism som det näst största.

Socioekonomisk bakgrund påverkar resultaten

Resultaten på undersökningen visar dock att kunskapsresultat, värderingar och engagemang skiljer sig mellan kön och mellan elever med olika bakgrund. Det innebär att elevers olika förutsättningar påverkar  skolans arbete både med kunskaps- och demokratiuppdraget. Ökade skillnader mellan elever är en stor utmaning för Sverige.

Den 12 december publicerar SKL Öppna jämförelser för grundskolan. I den rapporten ger vi en bild både av elevernas kunskapsutveckling och elevernas syn på skolan och sin undervisning.

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Elever
Etiketter: , ,

Mobbning, försäkringar och påståenden

Mobbning är helt oacceptabelt och ska inte förekomma i skolan. Mobbning slår hårt. Såren är svåra att läka. Lärare, övrig skolpersonal och huvudmän har ett stort ansvar att förebygga, sätta stopp och ge stöd. Men när huvudmän försäkrar sig mot juridiska kostnader i mobbningsfall så har det inget att göra med att kommunen på något sätt accepterar mobbning.

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman uttrycker i medier att det är ”svårt att förstå hur kommuner kan lägga pengarna på en försäkringspremie istället för på det förebyggande arbetet mot mobbning”. Hennes uttalanden har fått stor spridning. När den mot mobbing engagerade skådespelaren Morgan Alling i Aktuellt ombeds kommentera Beo:s påstående blir hans svar att skolan skiter i problemet och köper sig fri i stället. Utbildningsminister Gustav Fridolin har också reagerat starkt mot kommuner som tecknar försäkringarna.

Så skapas bilden av att kommunerna bara bryr sig om pengar och inte om barnen. För vad ska man tro? Det här låter ju inte klokt. Men det är inte är sant. Och det är absolut inte konstruktivt.

Förebyggande arbete ett villkor för försäkringen

Precis som staten och andra aktörer, bör även kommunerna ha möjlighet att försvara sig juridiskt mot ersättningskrav för att vara varsam med skattebetalarnas pengar.

Men att försäkringarna i sig skulle leda till att kommunerna slarvar med sitt beslutsfattande är taget ur luften. Det är lika rimligt att tro som att en bilist medvetet kör sämre för att den har en trafikförsäkring.

Vad som definitivt får Beos argumentation att spricka är att en förutsättning för den aktuella försäkringen är att kommunerna arbetar förebyggande mot mobbning. Gör man inte det, så faller alltså inte försäkringen ut.

Man kan förstås ifrågasätta dessa försäkringar ändå. Men att dra slutsatsen att kommunerna därför inget gör eller struntar i barnen är en ohederlig argumentation. Det tar dessutom fokus från den viktiga sakfrågan – hur skolorna kan jobba mot mobbning.

Sverige bäst i världen mot mobbning

Jag vill understryka att det finns all anledning att reagera när enskilda skolor och kommuner brister i sitt arbete mot mobbning. Men kritiken ska inte vara svepande och ogrundad. Jag vet att de allra flesta skolledare skolor tar frågan om mobbning och en god värdegrund på största allvar. Arbetet på skolorna med dessa frågor är omfattande.

SKL och andra organisationer har en viktig uppgift att sprida de arbetssätt som bidrar till en bra skolmiljö och minskad mobbning. Och enligt universitetslektor Björn Johansson – medförfattare till Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning – är Sverige bäst i världen att arbeta med mobbning.  Han menar att det inte finns någon enkel metod att arbeta med mobbning. Det står att läsa i WHO-rapporten Bullying victimization 2002-2010.

Björn Johansson menar att det inte finns någon enkel metod eller lösning som fungerar universellt. Det handlar om att skapa ett bra klimat på hela skolan. Det resonemanget ligger helt i SKL:s linje – att bygga upp en positiv, tillitsfull och inkluderande lärmiljöer för alla.

Till hjälp har alla skolor formella lagar och dokument. Både skollagen och diskrimineringslagen skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar. Dessutom ska varje skola upprätta en likabehandlingsplan varje år med åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever.

Vi måste bli bättre hela tiden

Men självklart räcker det inte att vara bäst i världen då flera tusen elever varje dag går till skolan med oro i magen och flera tusen varje dag hånas, retas och en del till och med blir slagna. Vi måste hela tiden bli ännu bättre. Det behövs ett ständigt pågående arbete med skolans värdegrund.

SVT:s satsning Morgans mission är ett bra exempel på en konstruktiv satsning mot mobbning. Att frågan engagerar visar inte minst tittarnas egna kommentarer. Ta en titt själv på de välfyllda webbsidorna! Passa också på att se SVT:s reportage från Gävle som arbetar framgångsrikt mot mobbning.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef, SKL

Författare:
Kommentarer: 11
Kategori: Elever Okategoriserade
Etiketter: ,

skl logotyp