En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Tillit skapas tillsammans

”Tilliten saknas i svenska skolan” skriver Bo Jansson från LR i ett antal debattartiklar över landet. Det är en mening jag själv ofta formulerar. Bristande tillit är ett problem i skolan och i hela utbildningssystemet. Ingen har väl missat Elisabeth Nihlfors och Olof Johanssons forskningsresultat – resultat som leder till eftertanke.

Jag håller med Bo Jansson om att frihet, förtroende och ansvar är centralt. Till skillnad mot Bo Jansson är jag dock övertygad om att tillit är något som vi behöver bygga tillsammans, och inte något som skapas genom polarisering. Jag undrar hur Bo Jansson tänker att tilliten stärks när han kategoriskt fastslår att ”Dagens kommunpolitiker inser inte vad som konstituerar en bra lärare och vad denne behöver för att klara sitt samhällsbärande uppdrag”. Eller när han skriver att med ”sådan skolhuvudman behöver lärarna inga fiender”.

Jag upplever inte heller att Bo Janssons önskan om mer frihet för lärarna går ihop med de krav som Lärarnas Riksförbund har ställt på flera huvudmän runt om i landet i anmälningar till Arbetsmiljöverket. Där ställer LR krav på att huvudmännen centralt ska gå in och detaljstyra lärarnas arbetsuppgifter och i vilken ordning lärarna ska prioritera dem om de har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter.

Tillit bygger man gemensamt

Mer konstruktivt är naturligtvis att diskutera hur vi bygger tillit. Precis som i alla relationer är det inte något som är ensidigt. Tillit byggs tillsammans. Det är ett gemensamt ansvar.

SKL driver två satsningar som handlar om att stärka tilliten och förbättra resultaten. En av satsningarna har också bidragit till det som Bo Jansson efterfrågar, dvs. skapa mer tid och mer samverkan för lärare. Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning skriver så här om PRIO:

”Vi politiker måste visa större förtroende för de som arbetar i skolan och ge dem ansvar och befogenheter att prioritera och organisera sin verksamhet efter de behov som finns på skolan. Det går att skapa mer tid för lärande utan att ta bort något eller lägga till mer resurser. PRIO-projektet som SKL driver — är bevis för det.”

Ett annat sätt att bygga tillit är SKL:s Matematiksatsning, där närmare en tredjedel av landets kommuner deltar.  Där möter jag lärare, rektorer, förvaltningsledningar och politiker som har en vilja att utifrån sina respektive roller förbättra elevernas resultat.  Tillsammans diskuteras nuläge och vad som behöver förbättras. Och man lyssnar på varandra. Diskussionerna är mycket långt ifrån Bo Janssons tal om stämpelklockor och övervakning.

Endimensionella bilder bidrar inte till förtroende och tillit

Jag tycker att diskussionen om tillit behöver problematiseras. Leif Mathiasson, chefredaktör för Pedagogiska Magasinet, gör det på ett intressant sätt i sin ledare:

”Förtroendet för den svenska skolan har under lång tid systematiskt underminerats. Det har skett i närmast kampanjartad form och fått en förödande effekt på det offentliga samtalet om skolan och dess roll i samhället.

Vare sig man vill eller inte så smittar den endimensionella bilden obönhörligen av sig på de yrkesgrupper och de människor som driver verksamheten. Och då underminerar man också förtroendet och tilliten inte bara till verksamheten i sig utan även till den profession som har uppdraget att bedriva den.”

Sammanfattningsvis: En frän ton i debatten kan vara lockande, och kan vinna poäng i den egna gruppen. Men det är en dålig strategi för att lösa gemensamma utmaningar. För att stärka tilliten behöver man respektera varandra och det måste vara ömsesidigt, även om man har skilda åsikter i sak.

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Tillit skapas tillsammans”

    skl logotyp