En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Vad är kvalitet i förskolan?

Den svenska förskolan är unik, både i kvalitet och i omfattning. Det är inte mina ord, utan förskoleministerns, Maria Arnholm. Jag håller med. Ett kvitto på detta fick vi när Skolverkets föräldraundersökning nyligen presenterades. Nio av tio föräldrar är nöjda med förskolan. Därför är jag bekymrad över att en bild av svensk förskola i kris håller på att få fäste i den mediala debatten.

Bilden av förskolan är ett av skälen till att SKL bjöd in till konferens den 4:e oktober förra veckan. Att samla verksamhetschefer för att diskutera hur vi stärker en gemensam bild av förskolan och inte låta enstaka röster tala för alla.

Relationen mellan barn och pedagog är grunden

Sven Persson, professor i pedagogik, pratade om att grunden för kvalitet är hur relationerna och mötet mellan barn och pedagog fungerar. Sven menade också att det är en utmaning att få ihop de båda perspektiven omsorg och lärande i en helhet. Jag delar Svens tankar. Däremot tycker jag att det är olyckligt att man i den här diskussionen ofta hamnar i det polariserande ”förskolan ska inte vara som skolan” och som ofta bygger på stereotypa bilder på vad skola är.

Det finns en risk att man befäster de onödiga men skarpa gränserna, ett ”vi och dom”, mellan förskola och skola. Istället behöver vi mer av ömsesidigt samarbete och helhetssyn både vad gäller omsorg och lärande. Här har både skolan och förskolan mycket att lära av varandra.

Utveckla kvaliteten systematiskt

Det var intressant att höra Lisa Dessle, förskolechef, som delade med sig av sina erfarenheter att arbeta för en förskola på vetenskaplig grund. Marita Andersson från Inspira Förskolor och skolor AB beskrev hur de på ett systematiskt sätt arbetar tillsammans med pedagogerna för att reflektera över barnens lärmiljö.

I dokumentationen från konferensen kan du läsa mer om deras utvärderingsverktyg och arbetssätt. Jag fastnade särskilt för det som Marita sa: ”Bara genom att vi går ut och ställer frågor gör att verksamheten utvecklas”.

Vad är kvalitet i förskolan?

En central fråga är förstås Vad är kvalitet i förskolan? Eller som Lotta Valentin, kultur- och utbildningschef i Nacka kommun, uttryckte det: ”Vad är det som gör att håret reser sig?” Den där känslan att här, här har vi något riktigt bra, som man kan känna när man kliver in över tröskeln på en förskola eller skola. Hur fångar vi det? Jag ser fram emot fortsatta diskussioner på konferensen i Malmö den 18 oktober. 

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Förskola
  Etiketter: ,

  2 Kommentarer på “Vad är kvalitet i förskolan?”

  1. 2013-10-07 21:46
   Skrivet av
   Mikael Åsberg

   Hej. Söker dokumentationen från konferensen , skulle vara väldigt intressant att få ta del av det.

  2. 2013-10-07 13:49
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej Mikael! Du hittar dokumentation på vår hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/kurser-och-konferenser-skola/dokumentation-kurser-skola

  skl logotyp