En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Vad är kvalitet i fritidshemmen?

”På fritids lär vi oss hela tiden – vare sig vi märker det eller inte”. Så uttryckte sig ett av barnen på Årstaskolans fritidshem, som presenterade sin verksamhet via en film för närmare 100 personer som samlats hos oss på SKL idag för att prata om kvalitet i fritidshemmen. Fritidshemmens roll och förutsättningar har varit en fråga som tyvärr alltför ofta hamnat i skymundan när allt ljus under lång tid riktats mot skolan. Men det finns tecken på att det håller på att bli ändring på det.

Ett sådant är det stora gensvar som vi fått inför dagens hearing. Uppslutningen har varit stor och jag är glad över att se både fritidspedagoger, politiker, chefer, fackliga företrädare och forskare i församlingen.

Stort intresse att för att delta i SKL:s hearing om fritidshemmen

Stor uppslutning på SKL:s hearing om fritidshemmen

Ett annat tecken är de olika perspektiv på kvalitet som vi fick lyssna till idag. Inspel som är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete. Kvalitetsbegreppet är inte helt enkelt och jag tycker att dagen gav en bra balans mellan diskussion om förutsättningar för kvalitet, fritidshemmens betydelse och inspirerande exempel. Några perspektiv som lyftes:

 • Vikten av att styra mot läroplanen och svårigheten att göra det ( det krävs förtrogenhet med styrdokumenten – både på ledningsnivå och ”golvet”)
 • Vikten av att fritidshemmens verksamhet finns med i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan som helhet
 • Hur man organisatoriskt och strukturellt lägger upp verksamheten har betydelse för kvaliteten
 • Barn har olika behov i olika åldrar och det är viktigt att utmana de lite äldre barnen
 • Vikten av att personalen har rätt kompetens för arbetet så att det pedagogiska anslaget betonas
 • Behov av kompetensutveckling och kollegialt lärande.

En av de frågor som jag särskilt tänker på efter den här dagen är att vi behöver bli

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

bättre på att sprida goda exempel och ta tillvara positiva krafter. Idag visade Årstaskolan, Freinetskolan Mimer, Göteborg och Södertälje hur de tagit sig an utmaningen att stärka fritidshemmen. Vi fick höra hur de har fått fritidshemmen att bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och hur man skapat former för ett kollegialt lärande för fritidspedagoger. Både intressant och inspirerande!

Maria Stockhaus, från SKL:s utbildningsberedning, inledde med poängtera fritidshemmens betydelse. Det höll Robert Hammarstrand, även han från utbildningsberedningen,  med om när han avslutade med orden: Vi hoppas att dagens hearing blir ett nationellt startskott för att stärka fritidshemsverksamheten!Huvudmän behöver bli bättre på se fritidshemmens potential. Jag tycker mig märka att vi är på rätt väg och att det finns en ökad vilja och medvetenhet ute i landets kommuner. Från SKL:s sida kommer vi att arbeta vidare utifrån diskussionen idag.

Trevlig helg,

Per-Arne

Ps. Syftet med SKL:s hearing var att en rad olika intressenter skulle presentera sin syn på kvalitet i fritidshemmen. Tanken är också att dagens presentationer ska vara en utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Dagen har filmats och de som hade med sig power point och film kommer att finnas på vår webb.

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Fritidshem
  Etiketter:

  2 Kommentarer på “Vad är kvalitet i fritidshemmen?”

  1. 2014-02-14 09:28
   Skrivet av
   Boel Johnson

   Undarbart!
   Så bra att någon ÄNTLIGEN bryr sig om förutsättningar för och arbetet i fritidshemmen! Den studie som skolverket gjorde 2000 fick namnet Finns fritids?
   Sen dess har det varit många skolreformer o ett flertal satsningar på grundskola. Det är ju så att samma barn i ökad utsträckning även finns i fritidshemmet en del av sin dag.
   Heja fritidspedagogiken och det mer informella lärandet!

  2. 2014-02-14 09:28
   Skrivet av
   Lena Boman

   Visst blir man glad när man lyfter fram fritidspedagogiken i elevers lärande.
   Över 80% av alla barn mellan sex och nio är inskrivna i fritidshem så det är en jätteviktig verksamhet om man vill öka måluppfyllelsen för våra barn.
   Det känns också bra att kommunen har ett nätverk för frididshemmen där fortbildning och kollegialt lärande sker.

  skl logotyp