En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Vad menar du, Karl-Petter?

Förra veckan förklarade LO-ordföranden Karl-Petter Thorvaldsson att han vill förstatliga skolan. Utspelet förvånar mig mycket. Jag delar oron över att likvärdigheten minskar. Men det finns inget som säger att förstatligande är lösningen.

Jag ser två starka argument mot ett förstatligande. Dels har den kommunala skolan stora fördelar, framförallt den lokala kunskapen om elevernas och skolornas behov. Dels finns inga belägg som visar att kommunaliseringen påverkar resultaten negativt. Tvärtom visar internationella studier att mer centralstyrning är helt fel väg att gå för ett land som Sverige. Dessutom skulle ett förstatligande kosta enorma summor och stjäla massor av tid.

Likvärdigheten ökar inte med ökad centralisering

Vi skulle inte per automatik få mer likvärdighet om staten tog över ”driften” av skolan, som Thorvaldsson uttrycker det. Faktum är att skillnaden i elevresultat mellan kommuner är små och förklarar endast ett par procent av de totala skillnaderna i betyg.

Det är också så att spridningen i kostnader per elev och lärartäthet mellan kommuner har minskat något sedan 1989. Det finns heller inget tydligt samband mellan elevernas resultat och hur mycket resurser kommunerna lägger på skolan. Bra skolresultat finns såväl i kommuner med låga som genomsnittliga kostnader, som i kommuner med höga kostnader.

Ska vi förbättra resultaten måste vi alltså fokusera på att stödja och utveckla det som sker i klassrummet istället för att lägga energi på en gigantisk systemreform.

Hur skulle staten vara bättre?

Det räcker med att ställa några frågor för att inse att den statliga vägen inte direkt är spikrak:

  • På vilket sätt blir en matematiklärare bättre på att undervisa och en rektor bättre på att styra skolan bara för att pengarna fördelas från staten istället från kommunen?
  • Hur ska staten stötta skolutvecklingen i 290 kommuner, och hur ska de känna till vilka utvecklingsområden som finns i varje enskild kommun och på varje skola?
  • Ska också fristående skolor förstatligas och ska elevers och föräldrars rätt att välja skola tas bort?
  • Hur skulle staten kunna fördela pengar till skolorna bättre än kommunerna?  Det är i dag svårt att fördela pengar bra inom EN kommun, men det går! Kan då någon förklara hur staten skulle kunna göra en bra fördelning, både mellan kommuner och mellan skolor? Staten misslyckades innan 1991 när den hade chansen, så vad är det som talar för att det skulle gå nu?
  • Det är också lätt att ha en övertro till statens förmåga att styra. Jag undrar vilka statligt styrda verksamheter man ser som förebild? Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, polisen?

De som föreslår ett förstatligande behöver svara på dessa frågor.

Diskussionen blir snurrig

Som alltid i debatten är det också otydligt vad man egentligen menar när man säger ”modern” statlig skola. Karl-Petter, du säger att det inte bara handlar om en statlig skolpeng utan också om driften? Då handlar det alltså om allt från lokalplanering, bygga och lägga ner skolor, skolskjuts, skolmat och så vidare?

Skolan är både statlig och kommunal

Ofta talar man om centralisering och decentralisering som två motpoler. Men skolan har aldrig varit bara det ena eller det andra. Staten har de senaste åren stärkt sin styrning på flera sätt.

Jag säger inte att dagens styrmodell är perfekt. Den ställer stora krav på alla parter, inte minst vad gäller tydligt ansvar och god kommunikation. Därför är det viktigt att staten inte hastar fram flera reformer nu, utan noga tänker efter vilka problem man vill lösa. Precis i linje med slutsatserna i Per Thullbergs utredning som jag skrev om för någon vecka sedan.

Det jag verkligen vill önska är att staten har en dialog tillsammans med huvudmännen och de som befinner sig i skolan. Vill man förändra och förbättra något måste man börja prata med varandra. Det går inte att börja med ett gammalt recept som inte fungerat tidigare.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Vad menar du, Karl-Petter?”

    skl logotyp